Općina Velika Ludina

  Kontakt podaci
  Općina Velika Ludina
  Sv. Mihaela 37, 44316, Velika Ludina
  OIB: 02359032919
  044 658 935
  opcina@ludina.hr

KLASA:  402-01/19-01/01

URBROJ: 2176/19-01-19-1

Velika Ludina, 03.01.2019.

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE VELIKA LUDINA U 2019. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Odluka za određivanju vrijednosti boda komunalne naknade

Općinski načelnik

veljača

30 dana

 

Općinsko vijeće

2.

Odluka o komunalnom redu

Općinski načelnik

veljača

30 dana

 

Općinsko vijeće

3.

Odluka o određivanju naknade predsjednicima obora Općinskog vijeća

Općinski načelnik

veljača

30 dana

 

Općinsko vijeće

4.

Odluka o komunalnom doprinosu Općine Velika Ludina

Općinski načelnik

veljača

30 dana

 

Općinsko vijeće

5.

Odluka o III. Izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Ludina

Općinski načelnik

veljača

30 dana

 

Općinsko vijeće

6.

Izmjene i dopune Odluke o Proračunu Općine Velika Ludina za 2019. godinu

Općinski načelnik

veljača

30 dana

 

Općinsko vijeće

7.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 2019. godinu i Projekcije Proračuna za 2020. i 2021. godine

Općinski načelnik

veljača

30 dana

 

Općinsko vijeće

8.

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Velika Ludina za 2019.  godinu

Općinski načelnik

veljača

30 dana

 

Općinsko vijeće

9.

Izmjene i dopune Programa izgradnje komunalne infrastrukture Općine Velika Ludina za 2019. godinu

Općinski načelnik

veljača

30 dana

 

Općinsko vijeće

10.

Izmjene i dopune Programa zaštite od požara Općine Velika Ludina za 2019. godinu

Općinski načelnik

veljača

30 dana

 

Općinsko vijeće

11.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu Općine Velika Ludina za 2019. godinu

Općinski načelnik

veljača

30 dana

 

Općinsko vijeće

12.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u financiranju predškolskog odgoja Općine Velika Ludina za 2019. godinu

Općinski načelnik

veljača

30 dana

 

Općinsko vijeće

13.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba iznad standarda u osnovnom školstvu Općine Velika Ludina za 2019. godinu

Općinski načelnik

veljača

30 dana

 

Općinsko vijeće

14.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Velika Ludina za 2019. godinu

Općinski načelnik

veljača

30 dana

 

Općinsko vijeće

15.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Velika Ludina za 2019. godinu

Općinski načelnik

veljača

30 dana

 

Općinsko vijeće

16.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Velika Ludina za 2019. godinu

Općinski načelnik

veljača

30 dana

 

Općinsko vijeće

17.

Izmjene i dopune Programa Razvoj civilnog društva Općine Velika Ludina za 2019. godinu

Općinski načelnik

veljača

30 dana

 

Općinsko vijeće

18.

Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Velika Ludina za 2019. godinu

Općinski načelnik

veljača

30 dana

 

Općinsko vijeće

19.

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2019. godinu

Općinski načelnik

veljača

30 dana

 

Općinsko vijeće

20.

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Velika Ludina za 2019. godinu

Općinski načelnik

Svibanj

30 dana

 

Općinsko vijeće

21.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za četverogodišnje razdoblje od 2019., 2020., 2021. i 2022.

Općinski načelnik

svibanj

30 dana

 

Općinsko vijeće

22.

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Velika Ludina u 2019. godini

Općinski načelnik

svibanj

30 dana

 

Općinsko vijeće

23.

II. Izmjene i dopune Odluke o plaći i naknadama te ostalim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Velika Ludina

Općinski načelnik

svibanj

30 dana

 

Općinsko vijeće

24.

II. Izmjene i dopune Odluke o Proračunu Općine Velika Ludina za 2019. godinu

Općinski načelnik

lipanj

30 dana

 

Općinsko vijeće

25.

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 2019. godinu i Projekcije Proračuna za 2020. i 2021. godine

Općinski načelnik

lipanj

30 dana

 

Općinsko vijeće

26.

II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Velika Ludina za 2019.  godinu

Općinski načelnik

lipanj

30 dana

 

Općinsko vijeće

27.

II. Izmjene i dopune Programa izgradnje komunalne infrastrukture Općine Velika Ludina za 2019. godinu

Općinski načelnik

lipanj

30 dana

 

Općinsko vijeće

28.

II. Izmjene i dopune Programa zaštite od požara Općine Velika Ludina za 2019. godinu

Općinski načelnik

lipanj

30 dana

 

Općinsko vijeće

29.

II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu Općine Velika Ludina za 2019. godinu

Općinski načelnik

lipanj

30 dana

 

Općinsko vijeće

30.

II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u financiranju predškolskog odgoja Općine Velika Ludina za 2019. godinu

Općinski načelnik

lipanj

30 dana

 

Općinsko vijeće

31.

II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iznad standarda u osnovnom školstvu Općine Velika Ludina za 2019. godinu

Općinski načelnik

lipanj

30 dana

 

Općinsko vijeće

32.

II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Velika Ludina za 2019. godinu

Općinski načelnik

lipanj

30 dana

 

Općinsko vijeće

33.

II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Velika Ludina za 2019. godinu

Općinski načelnik

lipanj

30 dana

 

Općinsko vijeće

34.

II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Velika Ludina za 2019. godinu

Općinski načelnik

lipanj

30 dana

 

Općinsko vijeće

35.

II. Izmjene i dopune Programa Razvoj civilnog društva Općine Velika Ludina za 2019. godinu

Općinski načelnik

lipanj

30 dana

 

Općinsko vijeće

36.

II. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Velika Ludina za 2019. godinu

Općinski načelnik

lipanj

30 dana

 

Općinsko vijeće

37.

II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2019. godinu

Općinski načelnik

lipanj

30 dana

 

Općinsko vijeće

38.

Plan upravljanja imovinom Općine Velika Ludina za 2020. godinu

Općinski načelnik

studeni

30 dana

 

Općinsko vijeće

39.

Odluka o cjeniku usluga na groblju Mala Ludina

Općinski načelnik

studeni

30 dana

 

Općinsko vijeće

40.

Odluka o financiranju političkih stranaka za 2019. godinu

Općinski načelnik

studeni

30 dana

 

Općinsko vijeće

41.

Odluka o Proračunu Općine Velika Ludina za 2020. godinu

Općinski načelnik

prosinac

30 dana

 

Općinsko vijeće

42.

Proračun Općine Velika Ludina za 2020. godinu i Projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godine

Općinski načelnik

prosinac

30 dana

 

Općinsko vijeće

43.

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Velika Ludina za 2020.  godinu

Općinski načelnik

prosinac

30 dana

 

Općinsko vijeće

44.

Program izgradnje komunalne infrastrukture Općine Velika Ludina za 2020. godinu

Općinski načelnik

prosinac

30 dana

 

Općinsko vijeće

45.

Program zaštite od požara Općine Velika Ludina za 2020. godinu

Općinski načelnik

prosinac

30 dana

 

Općinsko vijeće

46.

Program javnih potreba u zdravstvu Općine Velika Ludina za 2020. godinu

Općinski načelnik

prosinac

30 dana

 

Općinsko vijeće

47.

Program javnih potreba u financiranju predškolskog odgoja Općine Velika Ludina za 2020. godinu

Općinski načelnik

prosinac

30 dana

 

Općinsko vijeće

48.

Program javnih potreba iznad standarda u osnovnom školstvu Općine Velika Ludina za 2020. godinu

Općinski načelnik

prosinac

30 dana

 

Općinsko vijeće

49.

Program javnih potreba u kulturi Općine Velika Ludina za 2020. godinu

Općinski načelnik

prosinac

30 dana

 

Općinsko vijeće

50.

Program javnih potreba u sportu Općine Velika Ludina za 2020. godinu

Općinski načelnik

prosinac

30 dana

 

Općinsko vijeće

51.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Velika Ludina za 2020. godinu

Općinski načelnik

prosinac

30 dana

 

Općinsko vijeće

52.

Program Razvoj civilnog društva Općine Velika Ludina za 2020. godinu

Općinski načelnik

prosinac

30 dana

 

Općinsko vijeće

53.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Velika Ludina za 2020. godinu

Općinski načelnik

prosinac

30 dana

 

Općinsko vijeće

54.

Plan razvojnih programa Općine Velika Ludina za 2020. godinu

Općinski načelnik

prosinac

30 dana

 

Općinsko vijeće

 

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«

 

 

Općinski načelnik:

Dražen Pavlović


Vijesti