Općina Biskupija

  Kontakt podaci
  Općina Biskupija
  Trg Ivana Meštrovića 2, Orlić, 22300 Knin
  OIB: 43969776257
  022/660-332
  goran.opcina@gmail.com

KLASA: 008-04/18-01/3

URBROJ: 2182/17-02-18-01

Mjesto i datum: Orlić, 29.03.2018. godine

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE BISKUPIJA U 2018. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Odluka o Izmjenama i dopunama Prostornog plana III

Općinski načelnik

Lipanj 2018.

II. kvartal

Javna rasprava/15 dana

Općinsko vijeće

2.

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom

Općinski načelnik

Svibanj 2018.

II. kvartal

Javna rasprava/30 dana

Općinsko vijeće

3.

Statutarna odluka o izmjeni Statuta Općine Biskupija

Općinski načelnik

Srpanj 2018.

II. kvartal

Javna rasprava/15 dana

Općinsko vijeće

4.

Odluka o donošenju Procjene rizika

Općinski načelnik

Lipanj - Srpanj 2018.

II. kvartal

Javna rasprava/15 dana

Općinsko vijeće

5.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Biskupija

Općinski načelnik

III. kvartal

III. kvartal

Javna rasprava/15 dana

Općinsko vijeće

6.

Odluka o komunalnoj naknadi Općine Biskupija

Općinski načelnik

III. kvartal

III. kvartal

Javna rasprava/15 dana

Općinsko vijeće

7.

Proračun Općine Biskupija  za 2019. Godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Općinski načelnik

IV. kvartal

IV. kvartal

Javna rasprava/15 dana

 Općinsko vijeće

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«

 


Vijesti