Općina Biskupija

  Kontakt podaci
  Općina Biskupija
  Trg Ivana Meštrovića 2, Orlić, 22300 Knin
  OIB: 43969776257
  022/660-332
  goran.opcina@gmail.com

KLASA: 008-04/18-01/3

URBROJ: 2182/17-02-18-01

Mjesto i datum: Orlić 21. prosinca 2018. godine

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE BISKUPIJA U 2019. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Statutarna odluka o izmjeni Statuta Općine Biskupija

Općinski načelnik

II. kvartal

30 dana

-

Općinsko vijeće

2.

Odluka o komunalnom redu

Općinski načelnik

III. kvartal

30. dana

-

Općinsko vijeće

3.

Odluka o komunalnoj naknadi

Općinski načelnik

I. kvartal

15 dana

-

Općinsko vijeće

5.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Biskupija

Općinski načelnik

III. kvartal

30 dana

-

Općinsko vijeće

6.

Plan upravljanja imovinom Općine Biskupija

Općinski načelnik

IV. kvartal

30 dana

-

Općinsko vijeće

7.

Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade

Općinski načelnik

IV. kvartal

30 dana

-

Općinsko vijeće

8.

Odluka o komunalnom doprinosu

Općinski načelnik

I. kvartal

15 dana

-

Općinsko vijeće

7.

Proračun Općine Biskupija  za 2020. Godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Općinski načelnik

IV. kvartal

30 dana

-

Općinsko vijeće

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«


Vijesti