Općina Visoko

  Kontakt podaci
  Općina Visoko
  Općina Visoko, Visoko 20,42 224 Visoko
  OIB: 91710475046
  042/628-299
  opcina.visoko@vz.htnet.hr

KLASA: 008-01/18-01/2

URBROJ: 2186/027-01-18-1

Visoko, 21. prosinac 2018. godine

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE  VISOKO U 2019. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Izmjene i dopune Strateškog razvojnog programa Općine Visoko za razdoblje 2015-2020.

Općinski načelnik

I. tromjesečje 2019.

30 dana

Javna rasprava – okrugli stol – veljača 2019.

Općinsko vijeće

2.

Odluka o komunalnom redu

Jedinstveni upravni odjel

I. ili II. tromjesečje 2019.

30 dana

ne

Općinsko vijeće

3.

Odluka o komunalnom doprinosu

Jedinstveni upravni odjel

I. ili II. tromjesečje 2019.

30 dana

ne

Općinsko vijeće

4.

Odluka o 3. Izmjenama i dopunama PPU Visoko

Jedinstveni upravni odjel

I. ili II. tromjesečje 2019.

30 dana

ne

Općinsko vijeće

5.

Proračun Općine Visoko za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Općinski načelnik

IV tromjesečje 2019.

30 dana

ne

Općinsko vijeće

6.

Program gradnje komunalne infrastrukture  2020. godine

Općinski načelnik

IV tromjesečje 2019.

30 dana

ne

Općinsko vijeće

7.

Program održavanja komunalne infrastrukture 2020. godine

Općinski načelnik

IV tromjesečje 2019.

30 dana

ne

Općinsko vijeće

 

 

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«

 


Vijesti