Grad Ludbreg

  Kontakt podaci
  Grad Ludbreg
  Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg
  OIB: 84947290034
  042/420-200
   grad@ludbreg.hr

KLASA:011-01/17-01/01

URBROJ:2186/18-01/1-17-2

Ludbreg, 01. veljače 2017.

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU GRADA LUDBREGA  U 2017. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Izmjene i dopune Programa potpora u poljoprivredi za područje Grada Ludbrega za razdoblje 2016.-2018. godine

 

nadležni odsjek

I.kvartal 2017.

veljača-ožujak 2017.

-           

Gradsko vijeće

2.

Program poticanja razvoja poduzetništva na području Grada  Ludbrega za razdoblje 2017.-2020. godine

nadležni odsjek

I.kvartal 2017.

veljača-ožujak 2017.

-           

Gradsko vijeće

3.

Akcijski plan Strategije razvoja Grada Ludbrega 2014.-2020. godine

nadležni odsjek

I.kvartal 2017.

veljača-ožujak 2017.

radna skupina

/veljača/

Gradsko vijeće

4.

Izvedbeni plan akcije „Grad Ludbreg-prijatelj djece“ za 2017. godinu

nadležni odsjek

I.kvartal 2017.

veljača-ožujak 2017.

radna skupina

/veljača/

Gradsko vijeće

5.

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka iz Proračuna Grada Ludbrega

nadležni odsjek

I.kvartal 2017.

veljača-ožujak

-

Gradsko vijeće

6.

Odluka o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2016. godinu

nadležni odsjek

II. kvartal 2017.

svibanj-lipanj

-

Gradsko vijeće

7.

Odluka o prijenosu osnivačkih prava nad Osnovnom školom Ludbreg sa sjedištem u Ludbregu

nadležni odsjek

I.kvartal 2017.

veljača-ožujak

-

Gradsko vijeće

8.

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

nadležni odsjek

II.kvartal 2017.

svibanj-lipanj

-

Gradsko vijeće

9.

Odluka o gradskim porezima

nadležni odsjek

III.kvartal 2017.

kolovoz-rujan

-

Gradsko vijeće

10.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Ludbrega

nadležni odsjek

III.kvartal 2017.

kolovoz-rujan

-

Gradsko vijeće

11.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Ludbrega za 2017. godinu

nadležni odsjek

III.kvartal 2017.

kolovoz-rujan

-           

Gradsko vijeće

12.

Proračun Grada Ludbrega za 2018. godinu

nadležni odsjek

IV. kvartal 2017.

studeni

-

Gradsko vijeće

13.

Program javnih potreba u području gospodarstva i poljoprivrede Grada ludbrega za 2018. godinu

nadležni odsjek

IV.kvartal 2017.

studeni

-

Gradsko vijeće

14.

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada ludbrega za 2018. godinu

nadležni odsjek

IV.kvartal 2017.

studeni

-

Gradsko vijeće

15.

Odluka o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima na području Grada Ludbrega u 2018. godini

nadležni odsjek

IV.kvartal 2017.

studeni

-           

Gradsko vijeće

16.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu za 2018. godinu

nadležni odsjek

IV.kvartal 2017.

studeni

-           

Gradsko vijeće

17.

Program održavanja komunalne infrastrukture iz sredstava komunalne naknade za 2018. godinu

nadležni odsjek

IV.kvartal 2017.

studeni

-           

Gradsko vijeće

18.

Plan utroška komunalne naknade za 2018. godinu

nadležni odsjek

IV.kvartal 2017.

studeni

-

Gradsko vijeće

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                            

_________________________________

(potpis i pečat)

 


Vijesti