Grad Ludbreg

  Kontakt podaci
  Grad Ludbreg
  Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg
  OIB: 84947290034
  042/420-200
   grad@ludbreg.hr

KLASA:011-01/20-01/01

URBROJ:2186/18-01/1-20-2

Ludbreg,  24.  siječnja 2020.

 

 

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU GRADA LUDBREGA  U 2020. GODINI

 

 

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

 

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

 

 

Donositelj akta

1.

 

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka iz Proračuna Grada Ludbrega za 2020. godinu

 

nadležni odsjek

I.kvartal 2020.

siječanj-veljača 2020.

-           

Gradsko vijeće

2.

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ludbrega

nadležni odsjek

I. kvartal 2020.

siječanj-veljača 2020.

-           

Gradsko vijeće

3.

Odluka o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2019.

nadležni odsjek

II.kvartal 2020.

travanj-svibanj

2020.

-

Gradsko vijeće

4.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica na području Grada Ludbrega

nadležni odsjek

II. kvartal 2020.

travanj-svibanj 2020.

 

Gradsko vijeće

5.

Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ludbrega

nadležni odsjek

II. kvartal 2020.

travanj-svibanj 2020.

 

Gradsko vijeće

6.

Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog  plana uređenja Ludbrega

nadležni odsjek

II. kvartal 2020.

travanj-svibanj 2020.

 

Gradsko vijeće

7.

Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja“Gospodarske zone sjever“ u Ludbregu

nadležni odsjek

II. kvartal 2020.

travanj-svibanj 2020.

 

Gradsko vijeće

8.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Ludbrega za 2020. godinu

nadležni odsjek

III.kvartal 2020.

kolovoz-rujan 2020.

-           

Gradsko vijeće

9.

Strategija razvoja Grada Ludbrega 2021.-2027.

nadležni odsjek

IV. kvartal 2020.

listopad-studeni 2020.

-           

Gradsko vijeće

10.

Proračun Grada Ludbrega za 2021. godinu

nadležni odsjek

IV. kvartal 2020.

studeni 2020.

-

Gradsko vijeće

11.

Program u gospodarstvu, poljoprivredi i razvojnim projektima Grada ludbrega za 2021. godinu

nadležni odsjek

IV.kvartal 2020.

studeni 2020.

-

Gradsko vijeće

12.

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Ludbrega za 2021. godinu

nadležni odsjek

IV.kvartal 2020.

studeni 2020.

-

Gradsko vijeće

13.

Odluka o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima na području Grada Ludbrega u 2021. godini

nadležni odsjek

IV.kvartal 2020.

studeni 2020.

-           

Gradsko vijeće

14.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu za 2021. godinu

nadležni odsjek

IV.kvartal 2020.

studeni 2020.

-           

Gradsko vijeće

15.

Program održavanja komunalne infrastrukture iz sredstava komunalne naknade za 2021. godinu

nadležni odsjek

IV.kvartal 2020.

studeni 2020.

-           

Gradsko vijeće

16.

Plan utroška komunalne naknade za 2021. godinu

nadležni odsjek

IV.kvartal 2020.

studeni 2020.

-

Gradsko vijeće

17.

Program potpora u poljoprivredi na području Grada Ludbrega za razdoblje 2021.-2023. godine

nadležni odsjek

IV.kvartal 2020.

studeni 2020.

-

Gradsko vijeće

18.

Program mjera poticanja razvoja poduzetništva  na području Grada Ludbrega za razdoblje 2021.-2023. Godine

nadležni odsjek

IV.kvartal 2020.

studeni 2020.

-

Gradsko vijeće

19.

Plan  razvoja  sustava civilne zaštite Grada Ludbrega za 2021. godinu

nadležni odsjek

IV.kvartal 2020.

studeni 2020.

-

Gradsko vijeće

20.

Plan upravljanja imovinom Grada Ludbrega za 2021. godinu

nadležni odsjek

IV.kvartal 2020.

studeni 2020.

-

Gradsko vijeće

21.

Odluka o donošenju  III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ludbrega

nadležni odsjek

IV. kvartal 2020.

studeni 2020.

Javna rasprava- 15 dana

Gradsko vijeće

22.

Odluka o donošenju  IV. izmjena i dopuna Urbanističkog  plana uređenja Ludbrega

nadležni odsjek

IV. kvartal 2020.

studeni  2020.

Javna rasprava – 15 dana

Gradsko vijeće

23.

Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gospodarske zone sjever“ u Ludbregu

nadležni odsjek

IV. kvartal 2020.

studeni 2020.

Javna rasprava – 15 dana

Gradsko vijeće

24.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2020. godinu

nadležni odsjek

IV. kvartal 2020.

prosinac 2020.

-

Gradsko vijeće

25.

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu za 2020. godinu

nadležni odsjek

IV.kvartal 2020.

 prosinac 2020.

-

Gradsko vijeće

 

 

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«

                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        Gradonačelnik Grada Ludbrega:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Dubravko  Bilić

 


Vijesti