Općina Selnica

  Kontakt podaci
  Općina Selnica
  Jelačićev trg 4, 40314 Selnica
  OIB: 92185452390
  040 861 344
  opcina.selnica@gmail.com

KLASA: 022-05/18-01/41

URBROJ: 2109-15-18-01

Mjesto i datum: SELNICA, 28. prosinca 2018. godine

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE SELNICA U 2019. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

 1.  

Odluka o komunalnom doprinosu

Općinsko vijeće

I kvartal

veljača 2019.

Radna skupina  veljača 2019.

Općinsko vijeće

 1.  

Odluka o  jednokratnoj novčanoj pomoći roditeljima za rođenje prvog, drugog, trećeg i svakog sljedećeg djeteta

Općinsko vijeće

I kvartal

veljača 2019.

Radna skupina  veljača 2019.

Općinsko vijeće

 1.  

Odluka o kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine Selnica

Općinsko vijeće

I kvartal

veljača 2019.

Radna skupina  veljača 2019.

Općinsko vijeće

 1.  

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu

Općinsko vijeće

I kvartal

veljača 2019.

Radna skupina  veljača 2019.

Općinsko vijeće

 1.  

Odluka o isplati prigodne naknade umirovljenicima povodom uskršnjih blagdana

Općinsko vijeće

I kvartal

ožujak 2019.

Radna skupina ožujak 2019.

Općinsko vijeće

 1.  

Odluka o javnim priznanjima koja se dodjeljuju u Općini Selnica 2019. godini

 

 

 

 

 

 1.  

Odluka o raspodjeli rezultata

Općinsko vijeće

I kvartal

ožujak 2019.

Radna skupina ožujak 2019.

Općinsko vijeće

 1.  

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Selnica za 2018. godinu

 

Općinsko vijeće

I kvartal

ožujak 2019.

Radna skupina ožujak 2019.

Općinsko vijeće

 1.  

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Selnica za 2018. godinu

 

Općinsko vijeće

I kvartal

ožujak 2019.

Radna skupina ožujak 2019.

Općinsko vijeće

 1.  

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u Općini Selnica za 2018. godinu

 

Općinsko vijeće

I kvartal

ožujak 2019.

Radna skupina ožujak 2019.

Općinsko vijeće

 1.  

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u Općini Selnica za 2018. godinu

 

Općinsko vijeće

I kvartal

ožujak 2019.

Radna skupina ožujak 2019.

Općinsko vijeće

 1.  

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti u Općini Selnica za 2018. godinu

 

Općinsko vijeće

I kvartal

ožujak 2019.

Radna skupina ožujak 2019.

Općinsko vijeće

 1.  

Zaključak o prihvaćanju Izvješća općinskog načelnika Općine Selnica za razdoblje od 01.07.2018. do 31.12.2018. godine

 

Općinsko vijeće

I kvartal

ožujak 2019.

Radna skupina ožujak 2019.

Općinsko vijeće

 1.  

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Selnica za 2018. godinu

Općinsko vijeće

I kvartal

ožujak 2019.

Radna skupina ožujak 2019.

Općinsko vijeće

 1.  

Zaključak o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2018. godinu

Općinsko vijeće

I kvartal

ožujak 2019.

Radna skupina ožujak 2019.

Općinsko vijeće

 1.  

Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih zakupom, zakupom za ribnjake, prodajom izravnom pogodbom i davanjem na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  na području Općine Selnica u  2017. godini

Općinsko vijeće

I kvartal

ožujak 2019.

Radna skupina ožujak 2019.

Općinsko vijeće

 1.  

Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća DVD Selnica za 2018. godinu

Općinsko vijeće

I kvartal

ožujak 2019.

Radna skupina ožujak 2019.

Općinsko vijeće

 1.  

Odluka o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu jednokratnih financijskih potpora za financiranje aktivnosti udruga koje su od interesa za Općinu Selnica

Općinsko vijeće

II kvartal

svibanj 2019.

Radna skupina svibanj 2019.

Općinsko vijeće

 1.  

Izmjene i dopune Procjene rizika za Općinu Selnica

Općinsko vijeće

II kvartal

svibanj 2019.

Radna skupina svibanj 2019.

Općinsko vijeće

 1.  

Odluka o davanju ovlaštenja načelniku Općine Selnica za potpisivanje Ugovora s odabranim ekonomski najpovoljnijim izvođačem radova na izgradnji dječjeg vrtića u Selnici koji se financira iz EU fondova iz Mjere 7.4.1

Općinsko vijeće

II kvartal

svibanj 2019.

Radna skupina svibanj 2019.

Općinsko vijeće

 1.  

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Selnica od 1.sijecnja 2019. do 30.lipnja 2019.

Općinsko vijeće

II kvartal

kolovoz 2019.

Radna skupina  kolovoz 2019.

Općinsko vijeće

 1.  

Odluka o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Selnica za 2018. godinu

Općinsko vijeće

II kvartal

kolovoz 2019.

Radna skupina kolovoz 2019.

Općinsko vijeće

 1.  

Odluka o komunalnom redu

Općinsko vijeće

II kvartal

kolovoz 2019.

Radna skupina kolovoz 2019.

Općinsko vijeće

 1.  

Odluka o komunalnim djelatnostima

Općinsko vijeće

II kvartal

kolovoz 2019.

Radna skupina kolovoz 2019.

Općinsko vijeće

 1.  

PRAVILNIK o čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivskog i registraturnog gradiva

Općinsko vijeće

III kvartal

listopad 2019.

Radna skupina  listopad 2019.

Općinsko vijeće

 1.  

Odluka o ID Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu

Općinsko vijeće

III kvartal

prosinac 2019.

Radna skupina  - prosinac 2019.

Općinsko vijeće

 1.  

Odluka o ID Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu

Općinsko vijeće

III kvartal

prosinac 2019.

Radna skupina  - prosinac 2019.

Općinsko vijeće

 1.  

Odluka o ID Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2019. godinu

Općinsko vijeće

III kvartal

prosinac 2019.

Radna skupina  - prosinac 2019.

Općinsko vijeće

 1.  

Odluka o ID Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Općinsko vijeće

III kvartal

prosinac 2019.

Radna skupina  - prosinac 2019.

Općinsko vijeće

 1.  

Odluka o ID Programa gradnje objekata i uređaja kom.infrastrukture za 2019.

Općinsko vijeće

III kvartal

prosinac 2019.

Radna skupina  - prosinac 2019.

Općinsko vijeće

 1.  

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Općinsko vijeće

III kvartal

prosinac 2019.

Radna skupina  - prosinac 2019.

Općinsko vijeće

 1.  

Program gradnje objekata i uređaja kom.infrastrukture za 2020.

Općinsko vijeće

III kvartal

prosinac 2019.

Radna skupina  - prosinac 2019.

Općinsko vijeće

 1.  

Program javnih potreba u sportu za 2020. godinu

Općinsko vijeće

III kvartal

prosinac 2019.

Radna skupina  - prosinac 2019.

Općinsko vijeće

 1.  

Program javnih potreba u kulturi za 2020. godinu

Općinsko vijeće

III kvartal

prosinac 2019.

Radna skupina  - prosinac 2019.

Općinsko vijeće

 1.  

Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2020. godinu

Općinsko vijeće

III kvartal

prosinac 2019.

Radna skupina  - prosinac 2019.

Općinsko vijeće

 1.  

Odluka o isplati božićnice umirovljenicima koji primaju mirovinu do 2000,00 kn

Općinsko vijeće

III kvartal

prosinac 2019.

Radna skupina  - prosinac 2019.

Općinsko vijeće

 1.  

Proračun Općine Selnica za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

Općinsko vijeće

III kvartal

prosinac 2019.

Radna skupina  - prosinac 2019.

Općinsko vijeće

 1.  

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2020. godinu

Općinsko vijeće

III kvartal

prosinac 2019.

Radna skupina  - prosinac 2019.

Općinsko vijeće

 1.  

Odluka o sukcesivnom pokriću planiranog manjka u Proračunu Općine Selnica za prethodno razdoblje

Općinsko vijeće

III kvartal

prosinac 2019.

Radna skupina  - prosinac 2019.

Općinsko vijeće

 1.  

Odluka o 2. ID Proračuna za 2019. godinu

Općinsko vijeće

III kvartal

prosinac 2019.

Radna skupina  - prosinac 2019.

Općinsko vijeće

 

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«


Vijesti