Općina Selnica

  Kontakt podaci
  Općina Selnica
  Jelačićev trg 4, 40314 Selnica
  OIB: 92185452390
  040 861 344
  opcina.selnica@gmail.com

KLASA: 011-01/20-01/01

URBROJ: 2109-15-20-01

Mjesto i datum: SELNICA, 02. siječnja 2020. godine

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE SELNICA U 2020. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

 

1.       

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu

Općinsko vijeće

I kvartal

ožujak 2020.

Radna skupina  ožujak 2020.

Općinsko vijeće

 

2.       

Odluka o isplati prigodne naknade umirovljenicima povodom uskršnjih blagdana

Općinsko vijeće

I kvartal

ožujak 2020.

Radna skupina ožujak 2020.

Općinsko vijeće

 

3.       

Odluka o javnim priznanjima koja se dodjeljuju u Općini Selnica 2020. godini

Općinsko vijeće

I kvartal

ožujak 2020.

Radna skupina ožujak 2020.

Općinsko vijeće

 

4.       

Odluka o raspodjeli rezultata

Općinsko vijeće

I kvartal

ožujak 2020.

Radna skupina ožujak 2020.

Općinsko vijeće

 

5.       

Odluka o prodaji dionica Međimurje plina

Općinsko vijeće

I kvartal

ožujak 2020.

Radna skupina ožujak 2020.

Općinsko vijeće

 

6.       

Izmjena i dopuna Statuta Općine Selnica

Općinsko vijeće

I kvartal

ožujak 2020.

Radna skupina ožujak 2020.

Općinsko vijeće

 

7.       

Odluka o izmjeni Odluke o izboru Odbora za financije i proračun

Općinsko vijeće

I kvartal

ožujak 2020.

Radna skupina ožujak 2020.

Općinsko vijeće

 

8.       

Izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Selnica

Općinsko vijeće

I kvartal

ožujak 2020.

Radna skupina ožujak 2020.

Općinsko vijeće

 

9.        

Odluka o uključivanju Općine Selnica u Akciju „Gradovi i Općine - prijatelji djece“

Općinsko vijeće

I kvartal

ožujak 2020.

Radna skupina ožujak 2020.

Općinsko vijeće

 

10.    

Odluka o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Selnica

Općinsko vijeće

I kvartal

ožujak 2020.

Radna skupina ožujak 2020.

Općinsko vijeće

 

11.    

Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Selnica za 2020.

Općinsko vijeće

I kvartal

ožujak 2020.

Radna skupina ožujak 2020.

Općinsko vijeće

 

12.    

Odluka o III. izmjeni i dopuni Odluke o visini koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Selnica

Općinsko vijeće

I kvartal

ožujak 2020.

Radna skupina ožujak 2020.

Općinsko vijeće

 

13.    

Zaključak o prihvaćanju Izvješća općinskog načelnika Općine Selnica za razdoblje od 01.07.2019. do 31.12.2019. godine

Općinsko vijeće

I kvartal

ožujak 2020.

Radna skupina ožujak 2020.

Općinsko vijeće

 

14.    

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Ograd“

Općinsko vijeće

I kvartal

ožujak 2020.

Radna skupina ožujak 2020.

Općinsko vijeće

 

15.    

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Selnica za 2019. godinu

Općinsko vijeće

I kvartal

ožujak 2020.

Radna skupina ožujak 2020.

Općinsko vijeće

 

16.    

Zaključak o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2019. godinu

Općinsko vijeće

I kvartal

ožujak 2020.

Radna skupina ožujak 2020.

Općinsko vijeće

 

17.    

Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih zakupom, zakupom za ribnjake, prodajom izravnom pogodbom i davanjem na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  na području Općine Selnica u  2019. godini

Općinsko vijeće

I kvartal

ožujak 2020.

Radna skupina ožujak 2020.

Općinsko vijeće

 

18.    

Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća DVD Selnica za 2019. godinu

Općinsko vijeće

I kvartal

ožujak 2020.

Radna skupina ožujak 2020.

Općinsko vijeće

 

19.    

Odluka o dugoročnom zaduženju Općine Selnica

Općinsko vijeće

III kvartal

svibanj 2020.

Radna skupina svibanj 2020.

Općinsko vijeće

 

20.    

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Selnica od 1.sijecnja 2019. do 30.lipnja 2019.

Općinsko vijeće

III kvartal

kolovoz 2020.

Radna skupina  kolovoz 2020.

Općinsko vijeće

 

21.    

Odluka o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Selnica za 2020. godinu

Općinsko vijeće

III kvartal

kolovoz 2020.

Radna skupina kolovoz 2020.

Općinsko vijeće

 

22.    

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Općinsko vijeće

IV kvartal

prosinac 2020.

Radna skupina  - prosinac 2020.

Općinsko vijeće

 

23.    

Program gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture za 2021.

Općinsko vijeće

IV kvartal

prosinac 2020.

Radna skupina  - prosinac 2020.

Općinsko vijeće

 

24.    

Program javnih potreba u sportu za 2021. godinu

Općinsko vijeće

IV kvartal

prosinac 2020.

Radna skupina  - prosinac 2020.

Općinsko vijeće

 

25.    

Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu

Općinsko vijeće

IV kvartal

prosinac 2020.

Radna skupina  - prosinac 2020.

Općinsko vijeće

 

26.    

Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2021. godinu

Općinsko vijeće

IV kvartal

prosinac 2020.

Radna skupina  - prosinac 2020.

Općinsko vijeće

 

27.    

Odluka o isplati prigodne naknade za Božić umirovljenicima koji primaju mirovinu do 2000,00 kn

Općinsko vijeće

IV kvartal

prosinac 2020.

Radna skupina  - prosinac 2020.

Općinsko vijeće

 

28.    

Proračun Općine Selnica za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Općinsko vijeće

IV kvartal

prosinac 2020.

Radna skupina  - prosinac 2020.

Općinsko vijeće

 

29.    

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2021. godinu

Općinsko vijeće

IV kvartal

prosinac 2020.

Radna skupina  - prosinac 2020.

Općinsko vijeće

 

30.    

Odluka o sukcesivnom pokriću planiranog manjka u Proračunu Općine Selnica za prethodno razdoblje

Općinsko vijeće

IV kvartal

prosinac 2020.

Radna skupina  - prosinac 2020.

Općinsko vijeće

 

31.    

Odluka o 2. ID Proračuna za 2020. godinu

Općinsko vijeće

IV kvartal

prosinac 2020.

Radna skupina  - prosinac 2020.

Općinsko vijeće

 

32.    

Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2021. godinu s trogodišnjim financijskim učincima

Općinsko vijeće

IV kvartal

prosinac 2020.

Radna skupina  - prosinac 2020.

Općinsko vijeće

 

33.    

Provedbeni plan zaštite od požara na području Općine Selnica za 2021. godinu

Općinsko vijeće

IV kvartal

prosinac 2020.

Radna skupina  - prosinac 2020.

Općinsko vijeće

 

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«

 

NAČELNIK OPĆINE SELNICA

Ervin Vičević


Vijesti