Općina Nijemci

  Kontakt podaci
  Općina Nijemci
  Trg kralja Tomislava 6, 32245 Nijemci
  OIB: 099850365533
  032 280 012
  nijemci@vk.t-com.hr

KLASA: 008-01/17-01/03

URBROJ: 2188/06-02/01-17-1

Nijemci, 4.01. 2017. godine

 

PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U 2017.g.

Red.br.

Naziv akta

Nositelj izrade akta

Očekivano vrijeme donošenja akta i provedba savjetovanja

Drugi predviđeni načini provođenja savjetovanja

1

Plan gospodarenja otpadom

UO za društvene djelatnosti, upravne, opće, pravne i imovinske poslove

II. tromjesečje 2017.

NE

2

Plan davanja koncesija na području Općine Nijemci

UO za društvene djelatnosti, upravne, opće, pravne i imovinske poslove

IV. tromjesečje 2017.

NE

3

Proračun Općine Nijemci za 2018.g. s projekcijama za 2019. i 2020.

UO za financije, razvoj i gospodarstvo

IV. tromjesečje 2017.

NE

4

Druge Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nijemci

UO za društvene djelatnosti, upravne, opće, pravne i imovinske poslove

II. tromjesečje 2017.

NE

5

Odluka o porezu na nekretnine

UO za društvene djelatnosti, upravne, opće, pravne i imovinske poslove

II. tromjesečje 2017.

NE

 


Vijesti