Općina Kloštar Ivanić

  Kontakt podaci
  Općina Kloštar Ivanić
  Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić
  OIB: 18133797436
   01 / 2892 341
   nacelnik@klostar-ivanic.hr

NAZIV PROPISA, OPĆEG AKTA ILI DOKUMENTA

OČEKIVANO VRIJEME DONOŠENJA

METODA SAVJETOVANJA (INTERNETSKO, JAVNA RASPRAVA, SAVJETODAVNI SASTANAK, OSTALO)

RAZDOBLJE SAVJETOVANJA

Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu, za financiranje rada političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača

 

SIJEČANJ/ VELJAČA

INTERNETSKO

SIJEČANJ/ VELJAČA

Odluka o načinu podnošenja prijedloga i peticija Općinskom vijeću Općine Kloštar Ivanić

 

SIJEČANJ/ VELJAČA

INTERNETSKO

SIJEČANJ/ VELJAČA

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kloštar Ivanić + OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE

 

SIJEČANJ/ VELJAČA

INTERNETSKO

SIJEČANJ/ VELJAČA

Odluka o izdvajanju iz naselja Ščapovec i pripajanju naselju Lipovec Lonjski

 

SIJEČANJ/ VELJAČA

INTERNETSKO

SIJEČANJ/ VELJAČA

Odluka o izdvajanju iz naselja Ščapovec i pripajanju naselju Kloštar Ivanić

 

SIJEČANJ/ VELJAČA

INTERNETSKO

SIJEČANJ/ VELJAČA

Odluka o izdvajanju iz naselja Križci i pripajanju naselju Čemernica Lonjska

SIJEČANJ/ VELJAČA

INTERNETSKO

SIJEČANJ/ VELJAČA

Odluka o izdvajanju iz naselja Križci i pripajanju naselju Bešlinec

 

SIJEČANJ/ VELJAČA

INTERNETSKO

SIJEČANJ/ VELJAČA

Odluka o granicama jedinica mjesne samouprave

 

SIJEČANJ/ VELJAČA

INTERNETSKO

SIJEČANJ/ VELJAČA

Odluka o granicama naselja na području Općine Kloštar Ivanić

 

SIJEČANJ/ VELJAČA

INTERNETSKO

SIJEČANJ/ VELJAČA

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kloštar Ivanić

 

SIJEČANJ/ VELJAČA

INTERNETSKO

SIJEČANJ/ VELJAČA

Odluka o uređenju prometa na području Općine Kloštar Ivanić

 

OŽUJAK/TRAVANJ

INTERNETSKO

OŽUJAK/TRAVANJ

Odluka o grobljima

 

OŽUJAK/TRAVANJ

INTERNETSKO

OŽUJAK/TRAVANJ

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima

 

OŽUJAK/TRAVANJ

INTERNETSKO

OŽUJAK/TRAVANJ

Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Kloštar Ivanić

 

SVIBANJ/LIPANJ

INTERNETSKO

SVIBANJ/LIPANJ

Odluka o određivanju imena ulica i trgova u naseljima na području Općine Kloštar Ivanić

 

SVIBANJ/LIPANJ

INTERNETSKO

SVIBANJ/LIPANJ

Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Kloštar Ivanić u 2022. godini

 

SVIBANJ/LIPANJ

INTERNETSKO

SVIBANJ/LIPANJ

V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Ivanić

 

RUJAN/LISTOPAD

INTERNETSKO

RUJAN/LISTOPAD

Plan razvoja Općine Kloštar Ivanić

 

STUDENI/PROSINAC

INTERNETSKO

STUDENI/PROSINAC

Program javnih potreba u sportu u 2023. godinu

 

STUDENI/PROSINAC

INTERNETSKO

STUDENI/PROSINAC

Program javnih potreba u kulturi u 2023. godinu

 

STUDENI/PROSINAC

INTERNETSKO

STUDENI/PROSINAC

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2023. godinu

 

STUDENI/PROSINAC

INTERNETSKO

STUDENI/PROSINAC

Program socijalnih potreba u 2023. godinu

 

STUDENI/PROSINAC

INTERNETSKO

STUDENI/PROSINAC

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu

 

STUDENI/PROSINAC

INTERNETSKO

STUDENI/PROSINAC

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu

 

STUDENI/PROSINAC

INTERNETSKO

STUDENI/PROSINAC

Program javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2023. godine

 

STUDENI/PROSINAC

INTERNETSKO

STUDENI/PROSINAC

Program poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu

 

STUDENI/PROSINAC

INTERNETSKO

STUDENI/PROSINAC

Proračun Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu i prijedlog projekcije proračuna za razdoblje 2024.-2025. godinu

 

STUDENI/PROSINAC

INTERNETSKO

STUDENI/PROSINAC

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu

 

STUDENI/PROSINAC

INTERNETSKO

STUDENI/PROSINAC

Odluka o utvrđivanju prioritetnih područja i financijskog okvira za dodjelu sredstava programima i/ili projektima udruga u 2023. godini

 

STUDENI/PROSINAC

INTERNETSKO

STUDENI/PROSINAC

Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava  GRADSKOM DRUŠTVU CRVENOG KRIŽA IVANIĆ – GRAD za 2023. godinu

 

STUDENI/PROSINAC

INTERNETSKO

STUDENI/PROSINAC

Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava  VATROGASNOJ ZAJEDNICI OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ za 2023. godinu

 

STUDENI/PROSINAC

INTERNETSKO

STUDENI/PROSINAC

Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu

 

STUDENI/PROSINAC

INTERNETSKO

STUDENI/PROSINAC

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

 

STUDENI/PROSINAC

INTERNETSKO

STUDENI/PROSINAC

Program korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu

 

STUDENI/PROSINAC

INTERNETSKO

STUDENI/PROSINAC

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu

 

STUDENI/PROSINAC

INTERNETSKO

STUDENI/PROSINAC

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu

s trogodišnjim financijskim učincima

STUDENI/PROSINAC

INTERNETSKO

STUDENI/PROSINAC

Analiza stanja  sustava civilne  zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu

 

STUDENI/PROSINAC

INTERNETSKO

STUDENI/PROSINAC

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«

Načelnik Općine Kloštar Ivanić

Željko Filipović


Vijesti