Općina Breznica

  Kontakt podaci
  Općina Breznica
  Bisag 23
  OIB: 59573646857
  042 616 370
   opcina.breznica@vz.htnet.hr

Klasa: 022-01/20-01/01


Ur.broj: 2186/023-04-20-1

Bisag, 08.01.2020.

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE BREZNICA U 2020. GODINI

R. br.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Odluka o donošenju 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine

Jedinstveni upravni odjel

Svibanj 2020.

Siječanj 2020.

Javna rasprava /

Siječanj 2020.

Općinsko vijeće

2.

Statut Općine Breznica

Jedinstveni upravni odjel

Srpanj 2020.

Lipanj 2020.

-

Općinsko vijeće

3.

Poslovnik Općinskog vijeća

Jedinstveni upravni odjel

Srpanj 2020.

Lipanj 2020.

-

Općinsko vijeće

4.

Strategija razvoja Općine Breznica za razdoblje 2021. – 2025.

Jedinstveni upravni odjel

Studeni 2020.

Listopad 2020.

Javna rasprava /

Listopad 2020.

Općinsko vijeće

5.

Izmjene i dopune Proračuna Općine za 2020. godinu

Jedinstveni upravni odjel

Studeni 2020.

Listopad 2020.

-

Općinsko vijeće

6.

Proračun Općine za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Jedinstveni upravni odjel

Studeni 2020.

Listopad 2020.

-

Općinsko vijeće

7.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Jedinstveni upravni odjel

Studeni 2020.

Listopad 2020.

-

Općinsko vijeće

8.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Jedinstveni upravni odjel

Studeni 2020.

Listopad 2020.

-

Općinsko vijeće

 

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«Vijesti