Općina Baška Voda

  Kontakt podaci
  Općina Baška Voda
  Obala sv. Nikole 65, 21320 Baška Voda
  OIB: 23958451309
  021 620 244
  opcina.baska.voda@st.t-com.hr

KLASA:013-02/22-01/01

URBROJ:2181-17-02-22-01

Mjesto i datum: Baška Voda, 17. siječnja 2022.

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE BAŠKA VODA U 2022. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu

Općinski načelnik

I.kvartal 2022.

15. siječnja – 15. veljače

-

Općinski načelnik

2.

Plan korištenja, rasporeda i namjena lokacija za privremeno korištenje javnih površina za 2022. godinu

Općinski načelnik

II.kvartal 2022.

01.   ožujka – 30. ožujka 2022.

-

Općinski načelnik

3.

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2023. godini

Općinski načelnik

Prosinac 2022.

01.  studenoga – 01. prosinca 2022.

-

Općinsko vijeće

4.

Odluka o općinskim porezima

Općinski načelnik

II.kvartal 2022.

01. travnja – 01. svibnja 2022.

-

Općinsko vijeće

5.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Baška Voda

Općinski načelnik

Ožujak 2022.

31. siječnja – 28. veljače 2022.

-

Općinsko vijeće

6.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023.

Općinski načelnik

Prosinac 2022.

01.  studenoga – 01. prosinca 2022.

-

Općinsko vijeće

7.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023.

Općinski načelnik

Prosinac 2022.

01.  studenoga – 01. prosinca 2022.

-

Općinsko vijeće

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«


Općinski načelnik Općine Baška Voda

Josko RoščićVijesti