Općina Jasenice

  Kontakt podaci
  Općina Jasenice
  Petra Zoranića 61
  OIB: 67018780392
  023 655 703
  opcina-jasenice@zd.t-com.hr

KLASA: 130-01/20-01/03

URBROJ: 2198/21-01-20/01

Jasenice, 23.prosinca 2020.godine

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE JASENICE U 2021. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Odluka o mjerama poticanja demografskog oporavka

Općinsko vijeće

II. kvartal

Ožujak 2021.godine

 

Općinsko vijeće

2.

Odluka o izradi UPU Obala Rovanjska

Općinsko vijeće

II. kvartal

Ožujak 2021. godine

Javna rasprava

Općinsko vijeće

3.

Odluka o komunalnom doprinosu

Općinsko vijeće

II.kvartal

Ožujak 2021. godine

 

Općinsko vijeće

4.

Proračuna Općine Jasenice za 2022. godinu

Općinsko vijeće

III. kvartal

15.listopada – 15.studenoga 2021. godine

 

Općinsko vijeće

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«


OPĆINSKI NAČELNIK

Martin Baričević


Vijesti