Općina Kistanje

  Kontakt podaci
  Općina Kistanje
  Trg sv.Nikole 5, 22305 Kistanje
  OIB: 41783102203
  022/763-055
   opcina-kistanje@si.t-com.hr

KLASA:0080-01/17-01/1

URBROJ:2182/16-02-17-1

Mjesto i datum: 10.veljače 2017.g.

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE KISTANJE U 2017. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Prve izmjene i dopune proračuna Općine Kistanje za 2017.

Jedinstveni upravni odjel

Veljača

13.02.-26.02.2017.

-

Općinsko vijeće

(Predlagatelj Općinski načelnik)

2.

Prve izmjene i dopune plana razvoja Općine Kistanje za 2017.

Jedinstveni upravni odjel

Veljača .

13.02.-26.02.2017

-

Općinsko vijeće

(Predlagatelj Općinski načelnik)

3.

I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2017.g.

Jedinstveni upravni odjel

Veljača

13.02.-26.02.2017

-

Općinsko vijeće

(Predlagatelj Općinski načelnik)

4.

I.Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g.

 

Jedinstveni upravni odjel

Veljača

13.02.-26.02.2017

-

Općinsko vijeće

(Predlagatelj Općinski načelnik)

5.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kistanje za I-XII 2016.g.

Jedinstveni upravni odjel

Ožujak.

13.02.-15.03.2017.

-

Općinsko vijeće

(Predlagatelj Općinski načelnik)

6.

Strategija Integralnog razvoja Općine Kistanje

IQ ESCO d.o.o. Zagreb

Ožujak

13.02.2017.-15.03.2017.

Radna skupina –siječanj/veljača

Javna rasprava – okrugli stol –radionice

Siječanj/veljača 2017.

Općinsko vijeće

(Predlagatelj Općinski načelnik)

7.

Akcijski plan Općine Kistanje za provedbu Strategije integralnog razvoja Općine Kistanje

IQ ESCO d.o.o. Zagreb

Ožujak.

13.02.-15.03.2017.

Radna skupina –siječanj/veljača

Javna rasprava – okrugli stol –radionice

Siječanj/veljača 2017

Općinsko vijeće

(Predlagatelj Općinski načelnik)

8.

Odluka o  izmjeni odluke o općinskim porezima i prirezu

Jedinstveni upravni odjel

II. tromjesečje  

II. tromjesečje  .

-

Općinsko vijeće

(Predlagatelj Općinski načelnik)

9.

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom redu

Jedinstveni upravni odjel

II. tromjesečje   

II. tromjesečje  .

-

Općinsko vijeće

(Predlagatelj Općinski načelnik

10.

Odluka o socijalnim potrebama na području općine Kistanje

Jedinstveni upravni odjel

II. tromjesečje 

II. tromjesečje 

-

Općinsko vijeće

(Predlagatelj Općinski načelnik)

11.

Plan gospodarenja otpadom

Jedinstveni upravni odjel

II. tromjesečje

II. tromjesečje 

-

Općinsko vijeće

(Predlagatelj Općinski načelnik

12.

Proračun Općine Kistanje za 2018. Sa projekcijama za 2019. I 2020.

Jedinstveni upravni odjel

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

-

Općinsko vijeće

(Predlagatelj Općinski načelnik

13.

Plan razvojnih programa Općine Kistanje za 2018. Sa projekcijama za 2019.g. i 2020.

 

 

Jedinstveni upravni odjel

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

-

Općinsko vijeće

(Predlagatelj Općinski načelnik

14.

Program gradnje komunalne infrastrukture u 2018.g.

Jedinstveni upravni odjel

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

-

Općinsko vijeće

(Predlagatelj Općinski načelnik

15.

Plan gospodarenja otpadom

Jedinstveni upravni odjel

II. tromjesečje

II. tromjesečje 

-

Općinsko vijeće

(Predlagatelj Općinski načelnik

16.

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018.

Jedinstveni upravni odjel

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

-

Općinsko vijeće

(Predlagatelj Općinski načelnik

17.

Program socijalnih potreba građana na području općine Kistanje u 2018.

Jedinstveni upravni odjel

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

-

Općinsko vijeće

(Predlagatelj Općinski načelnik

18.

Program javnih potreba u kulturi u 2018

Jedinstveni upravni odjel

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

-

Općinsko vijeće

(Predlagatelj Općinski načelnik

19.

Program javnih potreba u sportu u 2018.g.

Jedinstveni upravni odjel

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

-

Općinsko vijeće

(Predlagatelj Općinski načelnik

20.

Program predškolskog odgoja i obrazovanja u 2018.g.

Jedinstveni upravni odjel

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

-

Općinsko vijeće

(Predlagatelj Općinski načelnik

21.

Program raspodjele financijskih sredstava članovima političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kistanje ,u 2018.g.

 

 

 

Jedinstveni upravni odjel

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

-

Općinsko vijeće

(Predlagatelj Općinski načelnik

22.

Program poticanja demografske obnove u Općini Kistanje u 2018.g.

 

Jedinstveni upravni odjel

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

-

Općinsko vijeće

(Predlagatelj Općinski načelnik

23.

Program sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola s prebivalištem na području općine Kistanje u školskoj 2017/2018.g.,koji nisu u sustavu socijalne skrbi

Jedinstveni upravni odjel

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

-

Općinsko vijeće

(Predlagatelj Općinski načelnik

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«