Općina Kistanje

  Kontakt podaci
  Općina Kistanje
  Trg sv.Nikole 5, 22305 Kistanje
  OIB: 41783102203
  022/763-055
   opcina-kistanje@si.t-com.hr

KLASA: 008-01/18-01/54

URBROJ: 2182/16-02-18-01

Mjesto i datum: Kistanje, 21.prosinca 2018.g.

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE KISTANJE U 2019. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Odluka o komunalnoj naknadi

Jedinstveni upravni odjel

Siječanj

 15.01. – 31.01.2019.

-----

Općinsko vijeće

2.

Odluka o komunalnom doprinosu

Jedinstveni upravni odjel

Siječanj

15.01. - 31.01.2019.

-----

Općinsko vijeće

3.

Prve izmjene i dopune proračuna Općine kistanje

Jedinstveni upravni odjel s općinskim načelnikom

I.                    Kvartal

I.                    Kvartal

-----

Općinsko vijeće

4.

I. izmjene i dopune plana razvoja Općine Kistanje za 2019.g.

Jedinstveni upravni odjel s općinskim načelnikom

I.                    Kvartal

I.                    Kvartal

-----

Općinsko vijeće

5.

I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g.

Jedinstveni upravni odjel

I.                    Kvartal

I.                    Kvartal

-----

Općinsko vijeće

6.

I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2019.g.

Jedinstveni upravni odjel

I.                    Kvartal

I.                    Kvartal

-----

Općinsko vijeće

7.

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom redu

Jedinstveni upravni odjel

II.                  Kvartal

II.                  Kvartal

-----

Općinsko vijeće

8.

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u razdoblju rujan-prosinac  2019.g

Jedinstveni upravni odjel

III.               Kvartal

III.               Kvartal

-----

Općinsko vijeće

9.

Proračun Općine Kistanje za 2020. g. sa projekcijama za 2021. i 2022.

Jedinstveni upravni odjel s općinskim načelnikom

IV.                Kvartal

IV.                Kvartal

-----

Općinsko vijeće

10.

Plan razvojnih programa Općine Kistanje za 2020.g. sa projekcijama za 2021. i 2022.

Jedinstveni upravni odjel s općinskim načelnikom

IV.                Kvartal

IV.  Kvartal

-----

Općinsko vijeće

11.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.g.

Jedinstveni upravni odjel

IV.                Kvartal

IV. Kvartal

-----

Općinsko vijeće

12.

Program  održavanja komunalne infrastrukture za 2020.g.

Jedinstveni upravni odjel

IV. Kvartal

IV.  Kvartal

-----

Općinsko vijeće

13.

Program javnih potreba  u  sportu Općine Kistanje  u 2020.godinu

Jedinstveni upravni odjel

IV.                Kvartal

IV. Kvartal

-----

Općinsko vijeće

14.

Program  javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2020.godinu

Jedinstveni upravni odjel

IV.                Kvartal

IV.  Kvartal

-----

Općinsko vijeće

15.

Program  javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje  za 2020. godinu 

Jedinstveni upravni odjel

IV.                Kvartal

IV. Kvartal

-----

Općinsko vijeće

16.

Program  socijalnih i drugih potreba građana na području Općine Kistanje za 2020.godinu

Jedinstveni upravni odjel

IV.                Kvartal

IV.  Kvartal

-----

Općinsko vijeće

17.

Odluka o provedbi  aktivnosti pod nazivom „Radionice za djecu“  u Općine Kistanje  za 2020. godinu

Jedinstveni upravni odjel

IV.                Kvartal

IV. Kvartal

-----

Općinsko vijeće

18.

Program  javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Šibenik za 2020. Godinu

Jedinstveni upravni odjel

IV. Kvartal

IV. Kvartal

-----

Općinsko vijeće

19.

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u razdoblju siječanj-srpanj  2020.g.

Jedinstveni upravni odjel

IV.                Kvartal

IV. Kvartal

-----

Općinsko vijeće

21.

Druge izmjene i dopune proračuna Općine kistanje

Jedinstveni upravni odjel s općinskim načelnikom

IV.                Kvartal

IV.  Kvartal

-----

Općinsko vijeće

22.

II. izmjene i dopune plana razvoja Općine Kistanje za 2019.g.

Jedinstveni upravni odjel s općinskim načelnikom

IV. Kvartal

IV. Kvartal

-----

Općinsko vijeće

23.

II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g.

Jedinstveni upravni odjel

IV. Kvartal

IV. Kvartal

-----

Općinsko vijeće

24.

II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2019.g.

Jedinstveni upravni odjel

IV. Kvartal

IV. Kvartal

-----

Općinsko vijeće

25.

Izmjene i dopune Programa  socijalnih i drugih potreba građana na području Općine Kistanje za 2019.g.

Jedinstveni upravni odjel

IV. Kvartal

IV. Kvartal

-----

Općinsko vijeće

 

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«