Općina Kistanje

  Kontakt podaci
  Općina Kistanje
  Trg sv.Nikole 5, 22305 Kistanje
  OIB: 41783102203
  022/763-055
   opcina-kistanje@si.t-com.hr

KLASA: 008-01/20-01/5

URBROJ: 2182/16-02-20-1

Mjesto i datum: Kistanje,24. siječanj 2020.g.

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE KISTANJE U 2020. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Prve izmjene i dopune proračuna Općine kistanje za 2020.g.

Jedinstveni upravni odjel s općinskim načelnikom

I.  Kvartal

I. Kvartal

-----

Općinsko vijeće

2.

I. izmjene i dopune plana razvoja Općine Kistanje za 2020.g.

Jedinstveni upravni odjel s općinskim načelnikom

I. Kvartal

I. Kvartal

-----

Općinsko vijeće

3.

I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.g.

Jedinstveni upravni odjel

I. Kvartal

I. Kvartal

-----

Općinsko vijeće

4.

I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2020.g.

Jedinstveni upravni odjel

I. Kvartal

I. Kvartal

-----

Općinsko vijeće

5.

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u razdoblju rujan-prosinac  2020.g

Jedinstveni upravni odjel

II. Kvartal

III. Kvartal

-----

Općinsko vijeće

6.

Proračun Općine Kistanje za 2021. g. sa projekcijama za 2022. i 2023.

Jedinstveni upravni odjel s općinskim načelnikom

II. Kvartal

III. Kvartal

-----

Općinsko vijeće

7.

Plan razvojnih programa Općine Kistanje za 2021.g. sa projekcijama za 2022. i 2023.

Jedinstveni upravni odjel s općinskim načelnikom

IV. Kvartal

IV.  Kvartal

-----

Općinsko vijeće

8.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.g.

Jedinstveni upravni odjel

IV. Kvartal

IV. Kvartal

-----

Općinsko vijeće

9.

Program  održavanja komunalne infrastrukture za 2021.g.

Jedinstveni upravni odjel

IV. Kvartal

IV.  Kvartal

-----

Općinsko vijeće

10.

Program javnih potreba  u  sportu Općine Kistanje  u 2021.godinu

Jedinstveni upravni odjel

IV. Kvartal

IV. Kvartal

-----

Općinsko vijeće

11.

Program  javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2021.godinu

Jedinstveni upravni odjel

IV. Kvartal

IV.  Kvartal

-----

Općinsko vijeće

12.

Program  javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje  za 2021. godinu 

Jedinstveni upravni odjel

IV. Kvartal

IV. Kvartal

-----

Općinsko vijeće

13.

Program  socijalnih i drugih potreba građana na području Općine Kistanje za 2019.godinu

Jedinstveni upravni odjel

IV. Kvartal

IV.  Kvartal

-----

Općinsko vijeće

14.

Odluka o provedbi  aktivnosti pod nazivom „Radionice za djecu“  u Općine Kistanje  za 2021. godinu

Jedinstveni upravni odjel

IV. Kvartal

IV. Kvartal

-----

Općinsko vijeće

15.

Program  javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Šibenik za 2021. Godinu

Jedinstveni upravni odjel

IV. Kvartal

IV. Kvartal

-----

Općinsko vijeće

16.

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u razdoblju siječanj-srpanj  2021.g.

Jedinstveni upravni odjel

IV.  Kvartal

IV. Kvartal

-----

Općinsko vijeće

17.

Druge izmjene i dopune proračuna Općine kistanje za 2020.

Jedinstveni upravni odjel s općinskim načelnikom

IV. Kvartal

IV.  Kvartal

-----

Općinsko vijeće

18.

II. izmjene i dopune plana razvoja Općine Kistanje za 2020.g.

Jedinstveni upravni odjel s općinskim načelnikom

IV. Kvartal

IV. Kvartal

-----

Općinsko vijeće

19.

II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.g.

Jedinstveni upravni odjel

IV. Kvartal

IV. Kvartal

-----

Općinsko vijeće

20.

II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2020.g.

Jedinstveni upravni odjel

IV. Kvartal

IV. Kvartal

-----

Općinsko vijeće

21.

Izmjene i dopune Programa  socijalnih i drugih potreba građana na području Općine Kistanje za 2020.g.

Jedinstveni upravni odjel

IV. Kvartal

IV. Kvartal

-----

Općinsko vijeće

 

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«