Općina Rakovica

  Kontakt podaci
  Općina Rakovica
  Rakovica 6, 47245 Rakovica
  OIB: 32809923710
  047 784 011
  opcina.rakovica@ka.t-com.hr

Plan savjetovanja s javnošću Općine Rakovica za 2018. godinu

Red.

br.

Naziv propisa općeg akta

ili dokumenta

Očekivano vrijeme donošenja ili usvajanja

Okvirno

vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

 

Predviđeni načini provedbe savjetovanja

(Internet, oglas, javne rasprave, javne skupine i sl.)

 

1.

Prijedlog Odluke o o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Rakovica

I. kvartal

 10 dana

Internet savjetovanje

2.

Prijedlog Programa potpora za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja općine Rakovica u 2018. godini

I. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

3.

Prijedlog Programa potpora primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Rakovica u 2018. godini

I. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

4.

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja turističke zone Korana

I. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

5.

Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grabovac - cestovno selo

I. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

6.

Prijedlog Programa poticanja i razvoja poduzetništva na području općine Rakovica u 2018. godini

I. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

7.

Prijedlog Odluke o raspolaganju građevinskim zemljištem u Poduzetničkoj zoni Grabovac

I. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

8.

Prijedlog odluke o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata na području općine Rakovica

I. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

9.

Prijedlog Plana pojačanog održavanja makadamskih i asfaltnih prometnica u periodu 2018. i 2019. godine

I. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

10.

Prijedlog Programa potpora za očuvanje objekata tradicijske gradnje u 2018. godini

II. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

11.

Prijedlog Programa demografske obnove

II. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

12.

Prijedlog Odluke o komunalnom redu

II. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

13.

Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi

II. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

14.

Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu

II. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

15.

Prijedlog Proračuna Općine Rakovica za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

16.

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2019. godinu

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

17.

Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2019. godine

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

18.

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2019. godini

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

19.

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2019. godinu

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

20.

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću      Općine Rakovica za 2019. godinu

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

21.

Prijedlog Programa utroška sredstava - naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2019. godini

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

22.

Prijedlog Programa financiranja izrade prostornog plana uređenja Općine Rakovica i poboljšanja infrastrukturno       nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na  području Općine Rakovica u 2019. godini

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

23.

Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

24.

Prijedlog Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2019. godinu

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

25.

Prijedlog Programa utroška boravišne pristojbe za 2019. godinu

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

26.

Prijedlog Odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne       proizvodnje u 2019. godini

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

27.

Prijedlog Plana nabave Općine Rakovica u 2019. godini

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

28.

Prijedlog Socijalnog programa Općine Rakovica za 2019. godinu

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

29.

Prijedlog Odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2019. godinu

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

30.

Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

I. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

31.

Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

32.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja općine Rakovica

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje


Vijesti