Općina Rakovica

  Kontakt podaci
  Općina Rakovica
  Rakovica 6, 47245 Rakovica
  OIB: 32809923710
  047 784 011
  opcina.rakovica@ka.t-com.hr

Red.

br.

Naziv propisa općeg akta

ili dokumenta

Očekivano vrijeme donošenja ili usvajanja

Okvirno

vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

 

Predviđeni načini provedbe savjetovanja

(Internet, oglas, javne rasprave, javne skupine i sl.)

 

1.

Prijedlog Odluke o komunalnom redu

I. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

2.

Prijedlog Odluke o javnim zelenim površinama

I. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

3.

Prijedlog Odluke o uređenju i održavanju naselja

I. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

4.

Prijedlog Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

I. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

5.

Prijedlog Odluke o izgledu i sadržaju službene iskaznice, značke te izgledu službene odore komunalnog redara

I. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

6.

Prijedlog Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti

I. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

7.

Prijedlog Odluke o raspolaganju građevinskim zemljištem u Poduzetničkoj zoni Grabovac

I. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

8.

Prijedlog Programa potpora za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja općine Rakovica u 2018. godini

I. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

9.

Prijedlog Programa potpora primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Rakovica u 2018. godini

I. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

10.

Prijedlog Programa poticanja i razvoja poduzetništva na području općine Rakovica u 2018. godini

I. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

11.

Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području općine Rakovica

I. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

12.

Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu

I. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

13.

Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području općine Rakovica

I. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

14.

Prijedlog Plana pojačanog održavanja makadamskih i asfaltnih prometnica u periodu 2019. i 2020. godine

I. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

15.

Prijedlog Strategije razvoja turizma Općine Rakovica za razdoblje od 2019. do 2024. godine

II. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

16.

Prijedlog Programa demografske obnove

II. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

17.

Prijedlog Proračuna Općine Rakovica za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

18.

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2020. godinu

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

19.

Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2020. godine

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

20.

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2020. godini

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

21.

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2020. godinu

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

22.

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću      Općine Rakovica za 2020. godinu

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

23.

Prijedlog Programa utroška sredstava - naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2020. godini

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

24.

Prijedlog Programa financiranja izrade prostornog plana uređenja Općine Rakovica i poboljšanja infrastrukturno       nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na  području Općine Rakovica u 2020. godini

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

25.

Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020. godini

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

26.

Prijedlog Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2020. godinu

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

27.

Prijedlog Programa utroška boravišne pristojbe za 2020. godinu

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

28.

Prijedlog Odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne       proizvodnje u 2020. godini

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

29.

Prijedlog Plana nabave Općine Rakovica u 2020. godini

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

30.

Prijedlog Socijalnog programa Općine Rakovica za 2020. godinu

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

31.

Prijedlog Odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2020. godinu

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

32.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2019. godinu

III. kvartal

 15 dana

Internet savjetovanje

33.

Prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Rakovica za 2020. godinu

III. kvartal

 15 dana

Internet savjetovanje

34.

Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda

III. kvartal

 15 dana

Internet savjetovanje


Vijesti