Općina Rakovica

  Kontakt podaci
  Općina Rakovica
  Rakovica 6, 47245 Rakovica
  OIB: 32809923710
  047 784 011
  opcina.rakovica@ka.t-com.hr

Red.

br.

Naziv propisa općeg akta

ili dokumenta

Očekivano vrijeme donošenja ili usvajanja

Okvirno

vrijeme provedbe internetskog savjetovanja


Predviđeni načini provedbe savjetovanja

(Internet, oglas, javne rasprave, javne skupine i sl.)

 

1.

Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada na području Općine Rakovica

I. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

2.

Prijedlog Programa potpora za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja općine Rakovica u 2020. godini

I. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

2.

Prijedlog Programa potpora primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Rakovica u 2020. godini

I. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

3.

Prijedlog Programa poticanja i razvoja poduzetništva na području općine Rakovica u 2020. godini

I. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

4.

Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području općine Rakovica

I. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

5.

Prijedlog Statuta Općine Rakovica

I. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

6.

Prijedlog Programa demografske obnove

II. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

7.

Prijedlog Odluke o donošenju VI izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica

II. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

8.

Prijedlog Proračuna Općine Rakovica za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2022. godinu

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

9.

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2021. godinu

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

10.

Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za period 2021. godine

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

11.

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

12.

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2021. godinu

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

13.

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću      Općine Rakovica za 2021. godinu

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

14.

Prijedlog Programa utroška sredstava - naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2021. godini

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

15.

Prijedlog Programa financiranja izrade prostornog plana uređenja Općine Rakovica i poboljšanja infrastrukturno       nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na  području Općine Rakovica u 2021. godini

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

16.

Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

17.

Prijedlog Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2020. godinu

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

18.

Prijedlog Programa utroška turističke pristojbe za 2021. godinu

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

19.

Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Rakovica u 2021. godini

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

20.

Prijedlog Plana nabave Općine Rakovica u 2021. godini

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

21.

Prijedlog Socijalnog programa Općine Rakovica za 2021. godinu

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

22.

Prijedlog Odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2021. godinu

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

23.

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Rakovica

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

24.

Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Rakovica

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

25.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

II. kvartal

 15 dana

Internet savjetovanje

26.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

II. kvartal

 15 dana

Internet savjetovanje

27.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2020. godinu

II. kvartal

 15 dana

Internet savjetovanje

28.

Prijedlog Programa o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture za period 2020. godine

II. kvartal

 10 dana

Internet savjetovanje

29.

Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2020. godini

II. kvartal

 10 dana

Internet savjetovanje

30.

Prijedlog Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2020. godinu

II. kvartal

 10 dana

Internet savjetovanje

31.

Prijedlog Programa o izmjenama Programa utroška turističke pristojbe za 2020. godinu

II. kvartal

 10 dana

Internet savjetovanje

32.

Prijedlog Programa o izmjenama Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Rakovica u 2020. godini

II. kvartal

 10 dana

Internet savjetovanje

 


Vijesti