Općina Rakovica

  Kontakt podaci
  Općina Rakovica
  Rakovica 6, 47245 Rakovica
  OIB: 32809923710
  047 784 011
  opcina.rakovica@ka.t-com.hr

KLASA: 008-01/21-01/07

URBROJ: 2311-16-01-21-1

Rakovica, 29. prosinac 2021.


PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE RAKOVICA U 2022. GODINI


Red.

br.

Naziv propisa općeg akta

ili dokumenta

Očekivano vrijeme donošenja ili usvajanja

Okvirno

vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

 

Predviđeni načini provedbe savjetovanja

(Internet, oglas, javne rasprave, javne skupine i sl.)

 

1.

Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada na području Općine Rakovica

I. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

2.

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

I kvartal

30 dana

Internet savjetovanje

3.

Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Rakovica za 2022. godinu

I. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

4.

Prijedlog Operativnog programa mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe za 2021./2022.godinu

I. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

5.

Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine

Rakovica za 2022. godinu

I. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

6.

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

I. kvartal

30 dana

Internet savjetovanje

7.

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Rakovica

I. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

8.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima

I. kvartal

30 dana

Internet savjetovanje

9.

Prijedlog Odluke o  izmjenama Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora

na području Općine Rakovica

I. kvartal

30 dana

Internet savjetovanje

10.

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama

I. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

11.

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o uređenju prometa na području općine Rakovica

I. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

12.

Prijedlog Plana korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu          prosjeka i probijanje protupožarnih putova radi zaustavljanja šumskog požara

I. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

13.

Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području općine Rakovica

II. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

14.

Prijedlog Odluke o razdvajanju naselja i izmjenama granice naselja

II. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

15.

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna

II.-IV. kvartal

30 dana

Internet savjetovanje

16.

Program o  potpori primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Rakovica u 2022. godini

IV. kvartal

30 dana

Internet savjetovanje

17.

Program potpora za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u 2022. godini

IV. kvartal

30 dana

Internet savjetovanje

18.

Program o  poticanju  i razvoju poduzetništva na području Općine Rakovica u 2022. godini

IV. kvartal

30 dana

Internet savjetovanje

19.

Prijedlog Prostornog plana uređenja Općine Rakovica

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

20.

Prijedlog Proračuna Općine Rakovica za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

21.

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2023. godinu

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

22.

Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za period 2023. godine

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

23.

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

24.

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2023. godinu

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

25.

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću      Općine Rakovica za 2023. godinu

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

26.

Prijedlog Programa utroška sredstava - naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2023. godini

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

27.

Prijedlog Programa financiranja izrade prostornog plana uređenja Općine Rakovica i poboljšanja infrastrukturno       nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na  području Općine Rakovica u 2023. godini

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

28.

Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2023. godini

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

29.

Prijedlog Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2023. godinu

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

30.

Prijedlog Programa utroška turističke pristojbe za 2023. godinu

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

31.

Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Rakovica u 2023. godini

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

32.

Prijedlog Plana nabave Općine Rakovica u 2023. godini

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

33.

Prijedlog Socijalnog programa Općine Rakovica za 2023. godinu

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

34.

Prijedlog Odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2023. godinu

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

35.

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Rakovica

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje

36.

Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Rakovica

IV. kvartal

 30 dana

Internet savjetovanje


OPĆINSKI NAČELNIK 
Mihovil Bićanić


Vijesti