Općina Gunja

  Kontakt podaci
  Općina Gunja
  Vladimira Nazora 97, 32260 Gunja
  OIB: 80621259595
  032 882 100
  opcina.gunja@vk.t-com.hr

KLASA: 008-01/18-01/01

URBROJ: 2212/07-18-2

Mjesto i datum: 21. prosinca 2018.godine

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE GUNJA U 2019. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Strategija razvoja Općine Gunja za razdoblje 2018- 2023.

Općinski načelnik

I. kvartal 2019.

I. kvartal 2019.

Javna rasprava –  veljača 2019.

Općinsko vijeće

2.

Odluka o komunalnom doprinosu

Jedinstveni upravni odjel

I. kvartal 2019.

I. kvartal 2019.

Radna skupina - siječanj 2019.

Općinsko vijeće

3.

Odluka o komunalnoj naknadi

Jedinstveni upravni odjel

I. kvartal 2019.

I. kvartal 2019.

Radna skupina - siječanj 2019.

Općinsko vijeće

4.

Strategija upravljanja imovinom Općine Gunja za razdoblje od 2018- 2025.

Općinski načelnik

I. kvartal 2019.

I. kvartal 2019.

Javna rasprava –  siječanj 2019.

Općinsko vijeće

5.

Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gunja za 2019.godinu

Općinski načelnik

I. kvartal 2019.

I. kvartal 2019.

Radna skupina –  siječanj 2019.

Općinsko vijeće

6.

Izmjena Odluke o uvjetima i postupku zakupa i kupoprodaje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gunja

Općinski načelnik

I. kvartal 2019.

I. kvartal 2019.

Radna skupina –  veljača 2019.

Općinsko vijeće

7.

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Gunja za 2018.godinu

Općinski načelnik

I. kvartal 2019.

I. kvartal 2019.

Radna skupina - travanj 2019.

Općinsko vijeće

8.

II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Gunja

Općinski načelnik

I. kvartal 2019.

I. kvartal 2019.

Radna skupina – siječanj 2019.

Općinsko vijeće

9.

I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja proširenja groblja Šumanovci

Općinski načelnik

I. kvartal 2019.

I. kvartal 2019.

Radna skupina – siječanj 2019.

Općinsko vijeće

10.

Odluka o komunalnom redu

Jedinstveni upravni odjel

II. kvartal 2019.

II. kvartal 2019.

Radna skupina - svibanj 2019.

Općinsko vijeće

11.

I. Rebalans proračuna Općine Gunja za 2019.godinu

Općinski načelnik

II. kvartal 2019.

II. kvartal 2019.

Radna skupina –  svibanj 2019.

Općinsko vijeće

12.

Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Gunja za 2019.godinu

Općinski načelnik

II. kvartal 2019.

II. kvartal 2019.

Radna skupina - srpanj 2019.

Općinsko vijeće

13.

II. Rebalans proračuna Općine Gunja za 2019.godinu

Općinski načelnik

III. kvartal 2019.

III. kvartal 2019.

Radna skupina –  rujan 2019.

Općinsko vijeće

14.

Proračun Općine Gunja za 2020.godinu sa projekcijama i Planom razvojnih programa

Općinski načelnik

III. kvartal 2019.

III. kvartal 2019.

Radna skupina –  listopad 2019.

Općinsko vijeće

 

 

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«

 

 

Načelnik Općine Gunja

Anto Gutić, mag.nov.


Vijesti