Općina Kolan

  Kontakt podaci
  Općina Kolan
  Trg kralja Tomislava 6, 23251 Kolan
  OIB: 63577538914
  023 698 008
   info@kolan.hr

KLASA: 008-01/16-01/31

URBROJ: 2198/33-01/01-16-1

Mjesto i datum: Kolan, 13. siječnja 2017.

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE KOLAN U 2017. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Prijedlog Proračuna Općine Kolan za 2017. god. i projekcije za 2019.2020. god

Načelnik Općine Kolan

II. kvartal 2017.

1.-30. lipnja 2017.

 

Općinsko vijeće

2.

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Kolan za 2017.

Načelnik Općine Kolan

II. kvartal 2017.

1.-30. lipnja 2017.

 

Općinsko vijeće

3.

Program javnih potreba u kulturi Općine Kolan za 2017.

Načelnik Općine Kolan

II. kvartal 2017.

1.-30. lipnja 2017.

 

Općinsko vijeće

4.

Program javnih potreba u sportu Općine Kolan za 2017.

Načelnik Općine Kolan

II. kvartal 2017.

1.-30. lipnja 2017.

 

Općinsko vijeće

5.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Kolan za 2017.

Načelnik Općine Kolan

II. kvartal 2017.

1.-30. lipnja 2017.

 

Općinsko vijeće

6.

Program poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Kolan

Načelnik Općine Kolan

II. kvartal 2017.

1.-30. lipnja 2017.

 

Načelnik Općine Kolan

7.

Odluka o utvrđivanju kriterija, područja i postupka odobravanja financijske potpore projektima i programima udruga koji su od interesa za Općinu Kolan

Načelnik Općine Kolan

III. kvartal 2017.

1.-31. kolovoza 2017.

 

Općinsko vijeće

8.

Strategija razvoja Općine Kolan

Načelnik Općine Kolan

III. kvartal 2017.

1.-31. rujna 2017.

 

Općinsko vijeće

9.

Izmjene i dopune Proračuna općine Kolan za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.

Načelnik Općine Kolan

III. kvartal 2017.

1.-31. rujna 2017.

 

Općinsko vijeće

10.

Izmjena i dopuna odluke o izvršenju Proračuna Općine Kolan za 2017.

Načelnik Općine Kolan

III. kvartal 2017.

1.-31. rujna 2017.

 

Općinsko vijeće

11.

Prijedlog Proračuna Općine Kolan za 2018. god. i projekcije za 2019. i 2020. god

Načelnik Općine Kolan

IV. kvartal 2017

15. studenog-

15. prosinca 2017.

 

Općinsko vijeće

12.

Odluka o izvršenju proračuna Općine Kolan za 2018.

Načelnik Općine Kolan

IV. kvartal 2017

15. studenog-

15. prosinca 2017.

 

Općinsko vijeće

13.

Program javnih potreba u kulturi Općine Kolan za 2018.

Načelnik Općine Kolan

IV. kvartal 2017

15. studenog-

15. prosinca 2017.

 

Općinsko vijeće

14.

Program javnih potreba u sportu Općine Kolan za 2018.

Načelnik Općine Kolan

IV. kvartal 2017

15. studenog-

15. prosinca 2017.

 

Općinsko vijeće

15.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Kolan za 2018.

Načelnik Općine Kolan

IV. kvartal 2017.

15. studenog-

15. prosinca 2017.

 

Općinsko vijeće

 

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«


Vijesti