Općina Pitomača

  Kontakt podaci
  Općina Pitomača
  Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača
  OIB: 80888897427
  033 782 840
   opcina@pitomaca.hr

KLASA: 032-01/16-01/04

URBROJ: 2189/16-16-1

Mjesto i datum: 23. prosinca 2016.

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE PITOMAČA U 2017. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Izmjena Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Pitomača

OPĆINSKI

NAČELNIK

OŽUJAK

VELJAČA

 

OPĆINSKO VIJEĆE

2.

Program javnih potreba u kulturi i ostalih udruga Općine Pitomača za 2017. godinu

OPĆINSKI

NAČELNIK

OŽUJAK

VELJAČA

 

OPĆINSKO VIJEĆE

3.

Program javnih potreba u sportu Općine Pitomača za 2017. godinu

OPĆINSKI

NAČELNIK

OŽUJAK

VELJAČA

 

OPĆINSKO VIJEĆE

4.

Odluka o općinskim porezima Općine Pitomača

OPĆINSKI

NAČELNIK

SVIBANJ/LIPANJ

TRAVANJ/SVIBANJ

 

OPĆINSKO VIJEĆE

5.

Izmjene i dopune proračuna Općine Pitomača za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

OPĆINSKI

NAČELNIK

SRPANJ/KOLOVOZ

LIPANJ/SRPANJ

 

OPĆINSKO VIJEĆE

6.

Izmjena Odluke o izvršavanju proračuna za 2017. godine

OPĆINSKI

NAČELNIK

SRPANJ/KOLOVOZ

LIPANJ/SRPANJ

 

OPĆINSKO VIJEĆE

7.

Izmjene Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2017. godini

OPĆINSKI

NAČELNIK

SRPANJ/KOLOVOZ

LIPANJ/SRPANJ

 

OPĆINSKO VIJEĆE

8.

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

OPĆINSKI

NAČELNIK

SRPANJ/KOLOVOZ

LIPANJ/SRPANJ

 

OPĆINSKO VIJEĆE

9.

Izmjene Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu

OPĆINSKI

NAČELNIK

SRPANJ/KOLOVOZ

LIPANJ/SRPANJ

 

OPĆINSKO VIJEĆE

10.

Izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje. Zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

OPĆINSKI

NAČELNIK

SRPANJ/KOLOVOZ

LIPANJ/SRPANJ

 

OPĆINSKO VIJEĆE

11.

Izmjene Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2017. godinu

OPĆINSKI

NAČELNIK

SRPANJ/KOLOVOZ

LIPANJ/SRPANJ

 

OPĆINSKO VIJEĆE

12.

Izmjene Programa utroška šumskog doprinosa za 2017. godinu

OPĆINSKI

NAČELNIK

SRPANJ/KOLOVOZ

LIPANJ/SRPANJ

 

OPĆINSKO VIJEĆE

13.

Izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu

OPĆINSKI

NAČELNIK

SRPANJ/KOLOVOZ

LIPANJ/SRPANJ

 

OPĆINSKO VIJEĆE

14.

Izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića Potočnica za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

OPĆINSKI

NAČELNIK

SRPANJ/KOLOVOZ

LIPANJ/SRPANJ

 

OPĆINSKO VIJEĆE

15.

Izmjene Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2017. godinu i projekcije za 2018. I 2019. godinu

OPĆINSKI

NAČELNIK

SRPANJ/KOLOVOZ

LIPANJ/SRPANJ

 

OPĆINSKO VIJEĆE

16.

Izmjene Financijskog plana Centra za kulturu Drago Britvić za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

OPĆINSKI

NAČELNIK

SRPANJ/KOLOVOZ

LIPANJ/SRPANJ

 

OPĆINSKO VIJEĆE

17.

Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Pitomača

OPĆINSKI

NAČELNIK

SRPANJ/KOLOVOZ

LIPANJ/SRPANJ

 

OPĆINSKO VIJEĆE

18.

Program poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Pitomača

OPĆINSKI

NAČELNIK

RUJAN

KOLOVOZ

 

OPĆINSKO VIJEĆE

19.

Odluka o stipendiji Općine Pitomača

OPĆINSKI

NAČELNIK

RUJAN

KOLOVOZ

 

OPĆINSKO VIJEĆE

20.

Proračun Općine Pitomača za 2018. godinu s
projekcijama za 2019. i 2020. godinu

OPĆINSKI

NAČELNIK

PROSINAC

STUDENI

 

OPĆINSKO VIJEĆE

21.

Odluka o izvršavanju proračuna za 2018.
godinu

OPĆINSKI

NAČELNIK

PROSINAC

STUDENI

 

OPĆINSKO VIJEĆE

22.

Program korištenja sredstava socijalne skrbi na
području općine Pitomača u 2018. godini

OPĆINSKI

NAČELNIK

PROSINAC

STUDENI

 

OPĆINSKO VIJEĆE

23.

Program održavanja komunalne infrastrukture
za 2018. godinu

OPĆINSKI

NAČELNIK

PROSINAC

 

STUDENI

 

OPĆINSKO VIJEĆE

24.

Program izgradnje komunalne infrastrukture
za 2017. godinu

OPĆINSKI

NAČELNIK

PROSINAC

 

STUDENI

 

OPĆINSKO VIJEĆE

25.

Program korištenja sredstava ostvarenih od
prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske

OPĆINSKI

NAČELNIK

PROSINAC

 

STUDENI

 

OPĆINSKO VIJEĆE

26.

Program utroška sredstava spomeničke rente
za 2018. godinu

OPĆINSKI

NAČELNIK

PROSINAC

 

STUDENI

 

OPĆINSKO VIJEĆE

27.

Program utroška šumskog doprinosa za 2018.
godinu

OPĆINSKI

NAČELNIK

PROSINAC

 

STUDENI

 

OPĆINSKO VIJEĆE

28.

Program utroška sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru za 2018. godinu

OPĆINSKI

NAČELNIK

PROSINAC

 

STUDENI

 

OPĆINSKO VIJEĆE

29.

Financijski plan Dječjeg vrtića Potočnica za
2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020.
godinu

OPĆINSKI

NAČELNIK

PROSINAC

STUDENI

 

OPĆINSKO VIJEĆE

30.

Financijski plan Knjižnice i čitaonice Pitomača
za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020.
godinu

OPĆINSKI

NAČELNIK

PROSINAC

 

STUDENI

 

OPĆINSKO VIJEĆE

31.

Financijski plan Centra za kulturu Drago Britvić
za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020.
godinu

OPĆINSKI

NAČELNIK

PROSINAC

 

STUDENI

 

OPĆINSKO VIJEĆE

32.

Analiza stanja sustava civilne zaštite na
području općine Pitomača u 2017. godini

OPĆINSKI

NAČELNIK

PROSINAC

 

STUDENI

 

OPĆINSKO VIJEĆENAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«Vijesti