Općina Tinjan

  Kontakt podaci
  Općina Tinjan
  Tinjan 2, 52444 Tinjan
  OIB: 44827511522
  052 626 090
  opcina@tinjan.hr

KLASA:032-01/19-01/01

URBROJ:2163/04-01-01-19-3

Mjesto i datum:09.01.2019.

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE TINJAN U 2019. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije

 

Jedinstveni upravni odjel

I. Kvartal 2019

 

I. Kvartal 2019

 

Općinsko vijeće

2.

Plana zaštite od požara

za Općinu Tinjan

Jedinstveni upravni odjel

I. Kvartal 2019

I. Kvartal 2019

 

Općinsko vijeće

3.

Odluka o visini paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu I

Općinski načelnik

 

I. Kvartal 2019

 

I. Kvartal 2019

 

 

Općinsko vijeće

4.

Odluka o komunalnom doprinosu Općine Tinjan

 

Općinski načelnik

 

I. Kvartal 2019

 

I. Kvartal 2019

 

 

Općinsko vijeće

5.

Odluka o komunalnom redu

Općinski načelnik

I. Kvartal 2019

I. Kvartal 2019

 

Općinsko vijeće

6.

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, postupanju s divljim životinjama pronađenim izvan staništa te načinu postupanja sa napuštenim ili izgubljenim životinjama

Općinski načelnik

 

 

 

I. Kvartal 2019

 

 

 

I. Kvartal 2019

 

 

 

 

Općinsko vijeće

7.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Tinjan za 2019.godinu

Općinski načelnik

III. kvartal

III. kvartal

 

Općinsko vijeće

8.

I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu u Općini Tinjan

 

Općinski načelnik

III. kvartal

 

III. kvartal

 

 

Općinsko vijeće

9.

Nacrt Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje

 

Općinski načelnik

III. kvartal

 

III. kvartal

 

 

Općinsko vijeće

10.

Odluka o socijalnoj skrbi

Općinski načelnik

III. kvartal

III. kvartal

 

Općinsko vijeće

11.

Proračun Općine Tinjan za 2020.godinu

Općinski načelnik

IV. kvartal

IV. kvartal

 

Općinsko vijeće

12.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Općinski načelnik

IV. kvartal

IV. kvartal

 

Općinsko vijeće

13.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020.godinu

Općinski načelnik

IV. kvartal

IV. kvartal

 

Općinsko vijeće

14.

Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja za Općinu Tinjan u 2020. godini

Općinski načelnik

IV. kvartal

IV. kvartal

 

Općinsko vijeće

15.

Program javnih potreba u području  školstva i obrazovanja za Općinu Tinjan u 2020. godini

Općinski načelnik

IV. kvartal

IV. kvartal

 

Općinsko vijeće

16.

Program javnih potreba u kulturi za Općinu Tinjan u 2020. godini

Općinski načelnik

IV. kvartal

IV. kvartal

 

Općinsko vijeće

17.

Program socijalno-zdravstvenih potreba za Općinu Tinjan u 2020. godini

Općinski načelnik

IV. kvartal

IV. kvartal

 

Općinsko vijeće

18.

Program javnih potreba u javnih potreba u sportu i rekreaciji za Općinu Tinjan u 2020. godini

Općinski načelnik

IV. kvartal

IV. kvartal

 

Općinsko vijeće

19.

Program gradnje turističke infrastrukture za Općinu Tinjan u 2020. godini

Općinski načelnik

IV. kvartal

IV. kvartal

 

Općinsko vijeće

 

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«


Vijesti