Grad Rab

  Kontakt podaci
  Grad Rab
  Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab
  OIB: 9555102027
  051/777-488
  gradonacelnik@grad-rab.com

KLASA: 022-06/18-01/07

URBROJ: 2169-01-02/9-18-1

Mjesto i datum: Rab, 06.veljače 2018.

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU GRADA RABA U 2018 . GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Godišnji Izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2017. godinu

UO za financije

II. kvartal 2018.

1-31.03.2018.

Radna skupina veljača  2018.

Gradsko vijeće

2.

Godišnji Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za 2017. godinu

UO za financije

II. kvartal 2018.

1-31.03.2018.

Radna skupina veljača  2018.

Gradsko vijeće

3.

Prve izmjene i dopune Konsolidiranog Proračuna Grada Raba za 2018. i projekcija za 2019. i 2020.

UO za financije

II. kvartal 2018.

1–31.05.2018.

Radna skupina travanj 2018.

Gradsko vijeće

4.

Prve izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Raba za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020.

UO za financije

II. kvartal 2018.

1–31.05.2018.

Radna skupina travanj 2018.

Gradsko vijeće

5.

Druge izmjene i dopune Konsolidiranog Proračuna Grada Raba za 2018. i projekcija za 2019. i 2020.

UO za financije

IV. kvartal 2018.

1–31.10.2018.

Radna skupina rujan 2018.

Gradsko vijeće

6.

Druge izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Raba za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020.

UO za financije

IV. kvartal 2018.

1–31.10.2018.

Radna skupina rujan 2018.

Gradsko vijeće

7.

Konsolidirani Proračun Grada Raba za 2019. s projekcijama za  2020. i 2021.

UO za financije

IV. kvartal 2018.

1.–30.09.2018.

Radna skupina srpanj - rujan 2018.

Gradsko vijeće

8.

Plan razvojnih programa Grada Raba za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

UO za financije

IV. kvartal 2018.

1.-30.09.2018.

Radna skupina srpanj – rujan 2018.

Gradsko vijeće

9.

Odluka o izvršenju Konsolidiranog Proračuna Grada Raba za 2019.

UO za financije

IV. kvartal 2018.

1-30.09.2018.

Radna skupina srpanj – rujan 2018.

Gradsko vijeće

10.

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018.

UO za financije

III. kvartal 2018.

1-31.08.2018.

Radna skupina srpanj – kolovoz 2018.

Gradsko vijeće

11.

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za 2018.

UO za financije

III. kvartal 2018.

1-31.08.2018.

Radna skupina srpanj - kolovoz 2018.

Gradsko vijeće

12.

Odluka o otpisu potraživanja

UP za financije

IV. kvartal 2018.

1.-30.9.2018.

Radna skupina lipanj – kolovoz 2018.

Gradsko vijeće

13.

Odluka

o načinu pružanja javne usluge

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i

biorazgradivog komunalnog otpada

UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša

I. kvartal 2018.

1.1.-1.2.2018.

Provedeno

Gradsko vijeće

14.

Odluka

o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i

izgubljenim životinjama

 

UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša

I. kvartal 2018.

1.1.-1.2.2018.

Provedeno

Gradsko vijeće

15.

Odluka o komunalnom redu

UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša

II. kvartal 2018.

1.-30.04.2018.

Radna skupina veljača ožujak 2018.

Gradsko vijeće

16.

Odluka o komunalnoj naknadi

UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša

II. kvartal 2018.

1.-31.05.2018.

Radna skupina travanj 2018.

Gradsko vijeće

17.

Odluka o komunalnom doprinosu

UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša

II. kvartal 2018.

1.-30.05.2018.

Radna skupina travanj 2018.

Gradsko vijeće

 

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«


Vijesti