Grad Rab

  Kontakt podaci
  Grad Rab
  Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab
  OIB: 9555102027
  051/777-488
  gradonacelnik@grad-rab.com

KLASA: 022-06/19-01/05

URBROJ: 2169-01-02/9-19-1

Mjesto i datum: Rab, 1. veljače 2019.

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU GRADA RABA U 2019. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Godišnji Izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu

UO za financije

I. kvartal 2019.

1.-31.03.2019.

Radna skupina veljača  2019.

Gradsko vijeće

2.

Godišnji Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za 2018. godinu

UO za financije

I. kvartal 2019.

1–31.03.2019.

Radna skupina veljača  2019.

Gradsko vijeće

3.

Prve izmjene i dopune Konsolidiranog Proračuna Grada Raba za 2019. i projekcija za 2020. i 2021.

UO za financije

II. kvartal 2019.

1–31.05.2019.

Radna skupina travanj 2019.

Gradsko vijeće

4.

Prve izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Raba za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021.

UO za financije

II. kvartal 2019.

1.–31.05.2019.

Radna skupina travanj 2019.

Gradsko vijeće

5.

Druge izmjene i dopune Konsolidiranog Proračuna Grada Raba za 2019. i projekcija za 2020. i 2021.

UO za financije

IV. kvartal 2019.

1.–31.10.2019.

Radna skupina rujan 2019.

Gradsko vijeće

6.

Druge izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Raba za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021.

UO za financije

IV. kvartal 2019.

1.–31.10.2019.

Radna skupina rujan 2019.

Gradsko vijeće

7.

Konsolidirani Proračun Grada Raba za 2020. s projekcijama za  2021. i 2022.

UO za financije

IV. kvartal 2019.

1.–30.09.2019.

Radna skupina srpanj - rujan 2019.

Gradsko vijeće

8.

Plan razvojnih programa Grada Raba za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

UO za financije

IV. kvartal 2019.

1.–30.09.2019.

Radna skupina srpanj - rujan 2019.

Gradsko vijeće

9.

Odluka o izvršenju Konsolidiranog Proračuna Grada Raba za 2020.

UO za financije

IV. kvartal 2019.

1.–30.09.2019.

Radna skupina srpanj - rujan 2019.

Gradsko vijeće

10.

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2019.

UO za financije

III. kvartal 2019.

1.-31.08.2019.

Radna skupina srpanj – kolovoz 2019.

Gradsko vijeće

11.

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za 2019.

UO za financije

III. kvartal 2019.

1.-31.08.2019.

Radna skupina srpanj – kolovoz 2019.

Gradsko vijeće

12.

Odluka o komunalnom doprinosu

UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša

I. kvartal 2019.

1.-31.01.2019.

Radna skupina siječanj  2019.

  Gradsko vijeće

13.

Odluka o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara

UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša

I. kvartal 2019.

 

Radna skupina siječanj-veljača  2019.

Gradsko vijeće

14.

Odluka o komunalnom redu

UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša

I. kvartal 2019.

 

Radna skupina siječanj-veljača  2019.

Gradsko vijeće

 

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«


Vijesti