Općina Gradec

  Kontakt podaci
  Općina Gradec
  Gradec 134, Hrvatska 10345 Gradec
  OIB: 16296383026
  +385 1 27 97 097
  opcina.gradec@zg.t-com.hr

KLASA: 022-05/19-01/39

URBROJ: 238/28-02-19-2

Mjesto i datum: Gradec, 31. prosinca 2019.

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE GRADEC U 2020. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove – Dječjeg vrtića u Gradecu

Općinski načelnik

I. kvartal 2020. (mjesec ožujak)

1. – 31.03.2020.

Javna rasprava – okrugli stol – ožujak 2020.

Općinsko vijeće

2.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Općinski načelnik

IV. kvartal 2020. (mjesec listopad)

1. – 31.10.2020.

Javna rasprava – okrugli stol – listopad 2020.

Općinsko vijeće

3.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Općinski načelnik

IV. kvartal 2020. (mjesec listopad)

1. – 31.10.2020.

Javna rasprava – okrugli stol – listopad 2020.

Općinsko vijeće

4.

Strateški razvojni program Općine Gradec u razdoblju 2021. – 2027. godine

Općinski načelnik

IV. kvartal 2020. (mjesec listopad)

1. – 31.10.2020.

Javna rasprava – okrugli stol – listopad 2020.

Općinsko vijeće

5.

Prijedlog Odluke o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje izravnom pogodbom i davanju na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu republike Hrvatske na području Općine Gradec u 2020. godini

Općinski načelnik

IV. kvartal 2020. (mjesec listopad)

1. – 31.10.2020.

Javna rasprava – okrugli stol – listopad 2020.

Općinsko vijeće

6.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Gradec za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Općinski načelnik

IV. kvartal 2020. (mjesec listopad)

1. – 31.10.2020.

Javna rasprava – okrugli stol – listopad 2020.

Općinsko vijeće

7.

Izmjena i dopuna Odluke o izvršenju proračuna Općine Gradec za 2020. godinu

Općinski načelnik

IV. kvartal 2020. (mjesec listopad)

1. – 31.10.2020.

Javna rasprava – okrugli stol – listopad 2020.

Općinsko vijeće

8.

Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Gradec za 2021. godinu

Općinski načelnik

IV. kvartal 2020. (mjesec listopad)

1. – 31.10.2020.

Javna rasprava – okrugli stol – listopad 2020.

Općinsko vijeće

9.

Program javnih potreba u kulturi Općine Gradec za 2021. godinu

Općinski načelnik

IV. kvartal 2020. (mjesec listopad)

1. – 31.10.2020.

Javna rasprava – okrugli stol – listopad 2020.

Općinsko vijeće

10.

Program Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec

Općinski načelnik

IV. kvartal 2020. (mjesec listopad)

1. – 31.10.2020.

Javna rasprava – okrugli stol – listopad 2020.

Općinsko vijeće

11.

Program javnih potreba u sportu na području Općine Gradec za 2021. godinu

Općinski načelnik

IV. kvartal 2020. (mjesec listopad)

1. – 31.10.2020.

Javna rasprava – okrugli stol – listopad 2020.

Općinsko vijeće

12.

Prijedlog Odluke o isplati Božićnice umirovljenicima Općine Gradec u 2020. godini

Općinski načelnik

IV. kvartal 2020. (mjesec listopad)

1. – 31.10.2020.

Javna rasprava – okrugli stol – listopad 2020.

Općinsko vijeće

13.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Gradec za 2021. godinu

Općinski načelnik

IV. kvartal 2020. (mjesec listopad)

1. – 31.10.2020.

Javna rasprava – okrugli stol – listopad 2020.

Općinsko vijeće

14.

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec u 2020. godini

Općinski načelnik

IV. kvartal 2020. (mjesec listopad)

1. – 31.10.2020.

Javna rasprava – okrugli stol – listopad 2020.

Općinsko vijeće

15.

Prijedlog Zaključka o Godišnjem planu razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec za 2021. godinu

Općinski načelnik

IV. kvartal 2020. (mjesec listopad)

1. – 31.10.2020.

Javna rasprava – okrugli stol – listopad 2020.

Općinsko vijeće

 

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«

 

 

 


Vijesti