Općina Podgora

  Kontakt podaci
  Općina Podgora
  Andrije Kačića Miošića 2, 21327 Podgora
  OIB: 91632513473
  021 603 953
  opcina.podgora1@st.t-com.hr

KLASA: 008-01/17-01/1

URBROJ: 2147/05-01/01-17-2

Mjesto i datum: 6. listopada 2017. godine

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE PODGORA U 2017. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Plan ukupnog razvoja Općine Podgora za razdoblje 2016.-2020.god.

Općinski načelnik

studeni 2017.

20. listopada –

20. studenoga 2017.

----

Općinsko vijeće

2.

 

Studija strateške procjene utjecaja na okoliš PUR-a Općine Podgora za razdoblje 2016.-2020.god.

 

Općinski načelnik

 

studeni 2017.

 

 

20. listopada –

20. studenoga 2017.

----

Općinsko vijeće

3.

 

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Živogošće – Blato

 

 

 

Općinski načelnik

 

 

studeni 2017.

11. listopada –

11. studenoga 2017.

----

 

       Općinsko vijeće

4.

 

Odluka o izmjeni Odluke o pomoći za opremu novorođenog djeteta

 

Klub vijećnika HDZ-a

prosinac 2017.

studeni 2017.

----

   

 

       Općinsko vijeće

5.

 

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podgora

 

Općinski načelnik

 

prosinac 2017.

studeni 2017.

----

 

 

 

 

       Općinsko vijeće

6.

 

Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

 

Općinski načelnik

 

prosinac 2017.

studeni 2017.

----

 

        Općinsko vijeće

7.

 

Proračun Općine Podgora za 2018. i Projekcija Proračuna za 2019.-2020.

 

Općinski načelnik

 

studeni 2017.

studeni 2017.

----

       

       Općinsko vijeće

8.

Program javnih potreba u sportu Općine Podgora za 2018. godinu

 

Općinski načelnik

 

studeni 2017.

 

studeni 2017.

----

 

Općinsko vijeće

9.

 

Program javnih potreba u kulturi i religiji Općine Podgora za 2018. godinu

 

Općinski načelnik

 

studeni 2017.

 

 

studeni 2017.

----

 

Općinsko vijeće

10.

 

Program socijalne skrbi Općine Podgora za 2018. godine

 

 

Općinski načelnik

 

studeni 2017.

 

 

studeni 2017.

----

 

Općinsko vijeće

11.

 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Podgora u 2018. godini

 

 

Općinski načelnik

 

studeni 2017.

 

 

studeni 2017.

----

 

Općinsko vijeće

12.

Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Podgora u 2018. godine

 

Općinski načelnik

 

      studeni 2017.

    studeni 2017.

----

Općinsko vijeće

13.

 

Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu

 

Općinski načelnik

 

         studeni 2017.

 

 

studeni 2017.

----

 

 

Općinsko vijeće

14.

 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Podgora za 2018.godinu

 

Općinski načelnik

 

studeni 2017.

 

studeni 2017.

----

 

Općinsko vijeće

15.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Podgora

 

 

 

Općinski načelnik

 

 

           studeni 2017.

studeni 2017.

----

 

 

 

Općinsko vijeće

16.

 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Podgora

 

   Općinski načelnik

 

 

 

prosinac 2017.

studeni 2017.

----

Općinsko vijeće

17.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu korištenja parkirališta na području Općine Podgora

 

Općinski načelnik

prosinac 2017.

studeni 2017.

----

 

 

Općinsko vijeće

18.

 

Odluka o izmjeni Odluke o lokalnim porezima Općine Podgora

 

Općinski načelnik

prosinac 2017.

studeni 2017.

----

 

 

Općinsko vijeće

19.

 

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova za 2018. godini

 

Općinski načelnik

prosinac 2017.

studeni 2017.

----

 

 

Općinsko vijeće

20.

Plan upravljanja imovinom za 2018. godinu

Općinski načelnik

prosinac 2017.

studeni 2017.

----

Općinski načelnik

21.

Plan gospodarenja otpadom Općine Podgora za razdoblje 2017 – 2022. godine

Općinski načelnik

siječanj 2017.

prosinac 2017.

----

Općinsko vijeće

 

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«

Vijesti