Općina Podgora

  Kontakt podaci
  Općina Podgora
  Andrije Kačića Miošića 2, 21327 Podgora
  OIB: 91632513473
  021 603 953
  opcina.podgora1@st.t-com.hr

KLASA: 008-01/18-01/2

URBROJ: 2147/05-01/01-18-1

Podgora, 16. siječnja 2018. godine

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE PODGORA U 2018. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

općinski načelnik

siječanj 2018.

16.-25. siječnja 2018.

-

općinsko vijeće

2.

Odluka o rasporedu sredstava članovima/ci Općinskog vijeća Općine Podgora iz Proračuna Općine Podgora za 2018. godinu

općinski načelnik

siječanj 2018.

23.-28. siječnja 2018.

-

općinsko vijeće

3.

Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada

općinski načelnik

veljača 2018.

13.-15. veljače 2018.

-

općinsko vijeće

4.

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš

 

općinski načelnik

 

veljača 2018.

 

13.-15. veljače 2018.

 

-

 

općinsko vijeće

5.

Plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Podgora za 2018. godinu

 

općinski načelnik

 

veljača 2018.

 

9.-15. veljače 2018.

 

-

 

 

općinsko vijeće

6.

Preventivno-operativnog plana zaštite od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru Općine Podgora u 2018. godini

 

općinski načelnik

 

veljača 2018.

 

9.-15. veljače 2018.

 

-

 

općinsko vijeće

7.

Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Općini Podgora

 

općinski načelnik

 

veljača 2018.

 

9.-15. veljače 2018.

 

-

 

općinsko vijeće

8.

Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Podgora

 

općinski načelnik

 

veljača 2018.

 

9.-15. veljače 2018.

 

-

 

općinsko vijeće

9.

Plana razvoja sustava civilne  zaštite na području Općine Podgora za 2018. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

 

općinski načelnik

 

veljača 2018.

 

9.-15. veljače 2018.

 

       -

 

općinsko vijeće

10.

Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Općine Podgora

 

općinski načelnik

 

ožujak  2018.

 

20. veljače - 21. ožujka 2018.

 

-

 

općinsko vijeće

11.

Plan gospodarenja otpadom

 

općinski načelnik

 

veljača 2018.

 

26. veljače - 27. ožujka 2018.

 

-

 

općinsko vijeće

12.

Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Živogošće – Porat

 

općinski načelnik

 

ožujak  2018.

 

28. veljače - 14. ožujka 2018.

 

-

 

općinsko vijeće

13.

Odluka o komunalnom redu

 

općinski načelnik

 

ožujak  2018.

 

 

1.ožujka – 2. travnja

 

-

 

općinsko vijeće

14.

Odluka o izmjeni  Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Podgora 

 

općinski načelnik

 

travanj 2018.

 

1.travnja-2. svibnja

 

-

 

općinsko vijeće

15.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu korištenja parkirališta na području Općine Podgora

 

općinski načelnik

 

ožujak 2018.

 

1.ožujka – 2. travnja

 

-

 

općinsko vijeće

16.

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

 

općinski načelnik

 

ožujak 2018.

 

1.ožujka – 2. travnja

 

-

 

općinsko vijeće

17.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Podgora za 2018.

 

općinski načelnik

 

svibanj 2018.

 

1.svibnja - 2.lipnja

 

       -

 

općinsko vijeće

 

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«

 


Vijesti