Općina Podgora

  Kontakt podaci
  Općina Podgora
  Andrije Kačića Miošića 2, 21327 Podgora
  OIB: 91632513473
  021 603 953
  opcina.podgora1@st.t-com.hr

KLASA:008-01/18-01/1

URBROJ:2147/05-01/01-18-1

Podgora, 28. prosinca 2018. godine

 

 

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE PODGORA U 2019. GODINI

 

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

 

Odluka o komunalnom doprinosu

 

Općinski načelnik

 

   siječanj 2019.

15 - 30 dana

----

 

Općinsko vijeće

2.

 


Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u  objektu za robinzonski smještaj

 

 

Općinski načelnik

 

 

    siječanj 2019.

15 - 30 dana

----

 

 

Općinsko vijeće

3.


Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti u Općini Podgora

 

 

Općinski načelnik

 

 

    siječanj 2019.

15 - 30 dana

----

 

 

Općinsko vijeće

4.


Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Općini Podgora

 

 

Općinski načelnik

 

 

    siječanj 2019.

15 - 30 dana

----

 

 

Općinsko vijeće

 

5.

 

 

Godišnji plan davanja koncesija za 2019. godinu

  

 

Općinski načelnik

 

 

 

   siječanj 2019.

15 - 30 dana

----

 

Općinsko vijeće

6.

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podgora za 2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

 

Općinski načelnik

 

  siječanj 2019.

 

15 - 30 dana

----

 

Općinsko vijeće

7.

Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Podgora za 2018. godinu

Općinski načelnik

siječanj 2019.

15 - 30 dana

----

 

Općinsko vijeće

8.

Preventivno-operativni plan zaštite od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru Općine Podgora u 2019. godini

Općinski načelnik

siječanj 2019.

15 - 30 dana

----

 

Općinsko vijeće

9.

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Podgora za 2019. godinu

Općinski načelnik

siječanj 2019.

15 - 30 dana

----

 

Općinsko vijeće

10.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Podgora 

 

Općinski načelnik

 

   veljača 2019.

 

15 - 30 dana

                   ----

 

Općinsko vijeće

11.

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Podgora

 

Općinski načelnik

 

   veljača 2019.

 

15 - 30 dana

                   ----

 

Općinsko vijeće

12.

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općine Podgora

 

Općinski načelnik

 

  ožujak 2019.

 

15 - 30 dana

                   ----

 

Općinsko vijeće

13.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu korištenja parkirališta na području Općine Podgora

 

 

Općinski načelnik

 

  ožujak 2019.

 

15 - 30 dana

----

 

Općinsko vijeće

14.

Odluka o komunalnom redu

Općinski načelnik

 

   travanj 2019.

 

15 - 30 dana

----

 

Općinsko vijeće

15.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Podgora

 

Općinski načelnik

 

   lipanj 2019.

 

15 - 30 dana

----

 

Općinsko vijeće

16.

Odluka o izmjeni Odluke o lokalnim porezima Općine Podgora

 

Općinski načelnik

 

   rujan 2019.

 

15 - 30 dana

----

 

Općinsko vijeće

17.

Odluka o rasporedu sredstava članovima/ci Općinskog vijeća Općine Podgora iz Proračuna Općine Podgora za 2019. godinu

 

Općinski načelnik

 

   studeni 2019.

 

15 - 30 dana

                   ----

 

Općinsko vijeće

18.

 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Podgora za 2019. i Projekcija Proračuna za 2020.-2021.

 

 

Općinski načelnik

 

  studeni 2019.

 

15 - 30 dana

                   ----

 

Općinsko vijeće

19.

Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Općine Podgora za 2019. godinu

 

 

Općinski načelnik

 

  studeni 2019.

 

15 - 30 dana

                   ----

 

Općinsko vijeće

20.

Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi i religiji Općine Podgora za 2019.

 

godinu

 

 

Općinski načelnik

 

  studeni 2019.

 

15 - 30 dana

                   ----

 

Općinsko vijeće

21.

 

Program o izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi Općine Podgora za 2019. godine

 

 

 

Općinski načelnik

 

  studeni 2019.

 

15 - 30 dana

                   ----

 

Općinsko vijeće

22.

 

Program o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Podgora u 2019. godini

 

 

 

 

Općinski načelnik

 

 

  studeni 2019.

 

 

15 - 30 dana

                  ----

 

 

Općinsko vijeće

23.

Program o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Podgora u 2019. godine

 

 

 

Općinski načelnik

 

  studeni 2019.

 

15 - 30 dana

                   ----

 

Općinsko vijeće

24.

Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu

 

 

Općinski načelnik

 

studeni 2019.

 

15 - 30 dana

                ----

 

Općinsko vijeće

25.

Proračun Općine Podgora za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

 

Općinski načelnik

 

  prosinac 2019.

 

15 - 30 dana

----

 

Općinsko vijeće

26.

Program gradnje komunalne infrastrukture u Općini Podgora u 2020. godini

 

Općinski načelnik

 

  prosinac 2019.

 

15 - 30 dana

----

 

Općinsko vijeće

 

27.

Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Podgora u 2020. godini

 

Općinski načelnik

 

  prosinac 2019.

 

15 - 30 dana

----

 

Općinsko vijeće

 

28.

Program javnih potreba u kulturi i religiji Općine Podgora za 2020. godinu

 

Općinski načelnik

 

  prosinac 2019.

 

15 - 30 dana

----

 

Općinsko vijeće

 

29.

Program socijalne skrbi Općine Podgora za 2020. godinu

 

Općinski načelnik

 

  prosinac 2019.

 

15 - 30 dana

----

 

Općinsko vijeće

 

30.

Program javnih potreba u sportu Općine Podgora za 2020. godinu

 

Općinski načelnik

 

  prosinac 2019.

      

  15 - 30 dana

----

 

Općinsko vijeće

 

31.

Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020. godinu

 

Općinski načelnik

 

  prosinac 2019.

 

15 - 30 dana

----

 

Općinsko vijeće

 

32.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Podgora za 2020. godinu

 

Općinski načelnik

 

  prosinac 2019.

 

15 - 30 dana

----

 

Općinsko vijeće

33.

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2020. godini

 

Općinski načelnik

prosinac 2019.

15 - 30 dana

 

----

Općinsko vijeće

              

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drug

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ante Miličić, v.r.

 

 

 


Vijesti