Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Prgomet

  Kontakt podaci
  Općina Prgomet
  Dr. Franje Tuđmana 10, 21201 Prgomet
  OIB: 96601278857
  021 797 788
  opcina.prgomet@st.htnet.hrProračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 5.033.720,00 kn 100 %
> Prihodi od poreza 1.125.280,00 kn 22,35 %
> Prihodi od imovine 11.000,00 kn 0,22 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima 694.440,00 kn 13,80 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 3.203.000,00 kn 63,63 %
UKUPNO 5.033.720,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
UKUPNO 0,00 kn
Grafika
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračunaSudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Prgomet za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Prgomet za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 3. Plan razvojnih Programa Općine Prgomet za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 4. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Prgomet za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Prgomet za 2018. godinu
  PREUZMI: