Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Sveti Filip i Jakov

  Kontakt podaci
  Općina Sveti Filip i Jakov
  Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov
  OIB: 57113796391
   +385 23 389 800
  protokol@opcina-svfilipjakov.hrProračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
UKUPNO 0,00 kn
Grafika
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
UKUPNO 0,00 kn
Grafika
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračunaSudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

  1. Prijedlog Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu
    PREUZMI:

  2. Proračun Općine Sveti Filip i Jakov za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu
    PREUZMI:

  3. Programi 2022. godina
    PREUZMI: