Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Dokument za savjetovanje moguće je pronaći OVDJE.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada utvrđuju se kriteriji i način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezane usluge odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog)  otpada na području Općine Križ..

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluje u donošenju Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto. 

Savjetovanje je otvoreno do: 29.01.2018.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbiStatus:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 19.1.2018. - 29.1.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

19.1.2018. - 29.1.2018.