Poštovani građani,

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o porezima Općine Rakovica.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o porezima Općine Rakovica.

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju donošenja Odluke o porezima Općine Rakovica. Ovom Odlukom propisuju se vrste poreza koji pripadaju Općini Rakovica, porezni obveznici, porezna osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o porezima Općine Rakovica, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 05.03.2017.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 3.2.2017. - 5.3.2017.

Trajanje

3.2.2017. - 5.3.2017.