Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave Općine Kloštar Ivanić.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje

Tema savjetovanja je: Donošenje Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave Općine Kloštar Ivanić.

Opis savjetovanja: U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave, te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava, ovim Pravilnikom uređuje se  postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe i/ili usluga procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 EUR, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 EUR za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave. 

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave Općine Kloštar Ivanić, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto pod KOMENTARI.

Savjetovanje je otvoreno do: 13.12.2022.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbiStatus:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 14.11.2022. - 13.12.2022.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

14.11.2022. - 13.12.2022.