Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Tučepi.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Tučepi.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom određuju se mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Tučepi. Nepropisno odbačenim otpadom, u smislu ove Odluke, smatra se otpad koji nije odložen na propisani način u spremnike (vrećice) ili druga propisana mjesta u skladu s odlukama Općine Tučepi i drugim pozitivnim propisima, već je odbačen u okoliš na lokacije koje za to nisu predviđene, kao i naplavljeni morski otpad.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Tučepi, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.01.2019.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 17.12.2018. - 15.1.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

17.12.2018. - 15.1.2019.