Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Pravilnika o radu lokalnih službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Civljane.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Pravilnika o radu lokalnih službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Civljane.

Opis savjetovanja: Ovim Pravilnikom utvrđuju se prava i obveze iz službe – radnog odnosa službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Civljane, na neodređeno ili određeno radno vrijeme, s punim, nepunim i skraćenim radnim vremenom i vježbenici (pripravnici).

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Pravilnika o radu lokalnih službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Civljane, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.10.2020.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.
Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 14.9.2020. - 14.10.2020.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

14.9.2020. - 14.10.2020.