Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o komunalnom redu na području Općine Visoko.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o komunalnom redu na području Općine Visoko.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom propisuje se komunalni red na području Općine Visoko, kao i mjere za njegovo provođenje. Komunalni red propisan ovom Odlukom obavezan je za sve pravne i fizičke osobe na području Općine Visoko koji na području Općine obavljaju aktivnosti uređene ovom Odlukom, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o komunalnom redu na području Općine Visoko, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 05.09.2019.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 6.8.2019. - 5.9.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

6.8.2019. - 5.9.2019.