Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Makarske za 2019. godinu.

Odluku moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Makarske za 2019. godinu.

Opis savjetovanja: Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Makarske za 2019. godinu utvrđuje se sadržaj redovnog upravljanja pomorskim dobrom, sredstva za upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada Makarske kao i mikrolokacije za obavljanje propisanih djelatnosti.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Makarske za 2019. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.04.2019.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 26.3.2019. - 10.4.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

26.3.2019. - 10.4.2019.