Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Gradec.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Gradec.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom utvrđuju se način i uvjeti pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Gradec putem spremnika od pojedinog korisnika te prijevoza i predaje tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu otpada.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Gradec, slanje popunjenog Obrasca na adresu elektronske pošte: hhasanovic@gradec.hr ili na adresu Općina Gradec, Gradec 134, 10345 Gradec ili upisivanjem svojih komentara na za to dolje predviđeno mjesto pod KOMENTARI.

Savjetovanje je otvoreno do: 03.03.2022.

Obrazloženje kraće provede savjetovanja: Kako bi se dokument usvojio na nadolazećoj sjednici Vijeća savjetovanje mora trajati kraće od 30 dana.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 16.2.2022. - 3.3.2022.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

16.2.2022. - 3.3.2022.