Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Osnova pravila Mjesnih odbora.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Osnova pravila Mjesnih odbora.

Opis savjetovanja: Ovim Osnovama pravila mjesnih odbora detaljnije se uređuju pitanja vezana za mjesnu samoupravu koja nisu regulirana Statutom Općine Rakovica ili drugim općinskim aktima (način rada tijela mjesnog odbora, financiranje mjesne samouprave, osiguranje uvjeta za rad mjesnog odbora te druga pitanja od važnosti za mjesnu samoupravu)..

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Osnova pravila Mjesnih odbora, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.02.2020.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi  se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.
Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 4.2.2020. - 14.2.2020.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

4.2.2020. - 14.2.2020.