Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju IV. Izmjena i dopuna prostornog Plana uređenja Općine Gornja Stubica.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje IV. Izmjena i dopuna prostornog Plana uređenja Općine Gornja Stubica.

Opis savjetovanja: Odlukom o izradi IV. ID PPUO Gornja Stubica, kao razlog izmjene navodi se utvrđena potreba određivanja lokacije za izgradnju reciklažnog dvorišta, a koja će se izvršiti redefiniranjem Odredbi za provođenje PPUO Gornja Stubica.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju IV. Izmjena i dopuna prostornog Plana uređenja Općine Gornja Stubica, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 27.02.2020.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi  se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 18.2.2020. - 27.2.2020.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

18.2.2020. - 27.2.2020.