Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u Odluke o komunalnom doprinosu  Općine Velika Ludina.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu Općine Velika Ludina.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način utvrđivanja visine komunalnog doprinosa, te visina komunalnog doprinosa u Općini Velika Ludina. 

• područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa  u Općini Velika Ludina,

• jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena po m³ građevine, za pojedine zone,

• način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,

• opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,

• izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.


Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o komunalnom doprinosu Općine Velika Ludina, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 12.02.2019.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 17.1.2019. - 12.2.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

17.1.2019. - 12.2.2019.