Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu.

Opis savjetovanja: Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture određene su građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja, graditi izvan građevinskog područja, rekonstruirati, uklanjati.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 13.12.2022.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 14.11.2022. - 13.12.2022.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

14.11.2022. - 13.12.2022.