Poštovani građani,

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o komunalnoj naknadi.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke grobljima.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti  i mjerila za plaćanje komunalne naknade u općini Dugopolje i to:

- područje zona u kojima se naplaćuje komunalna naknada,

- koeficijent zona (Kz) za pojedine zone u Općini u kojima se naplaćuje komunalna naknada,

- koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada,

- rok plaćanja komunalne naknade,

- obveznik plaćanja komunalne naknade,

- obračun i utvrđivanje iznosa komunalne naknade,

- nekretnine važne za Općinu koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava potpuno ili djelomično osobađanje od plaćanja komunalne naknade.


Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o komunalnoj naknadi, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 25.01.2019.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 5.1.2019. - 25.1.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

5.1.2019. - 25.1.2019.

Izvješća