Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2019. godinu.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2019. godinu.

Opis savjetovanja: Ovim Programom utvrđuje se namjensko trošenje sredstava planiranih u 2019. godini od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Varaždinskih Toplica i to:

- prihoda od zakupa te

- prihoda s osnova naknada promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, sukladno namjeni definiranoj Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2019. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 18.12.2018.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 10.12.2018. - 18.12.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

10.12.2018. - 18.12.2018.