Izmjenama Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 106/18.)  i Pravilnikom o djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koji će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza (Narodne novine  broj 01/19) općinsko vijeće općine Nijemci dužno je donijeti odluku o visini paušalnog poreza po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu i po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.

Ukoliko općinsko vijeće ne donese odluku o visini paušalnog poreza, porez će se obračunavati u iznosu 750,00 kn po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu i po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.

Temeljem Zakona, paušalni porez može se odrediti u rasponu od 150,00 kn do 1.500,00 kn. Prijedlog općine Nijemci je najniži iznos paušalnog poreza po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu i po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj, odnosno 150,00 kn godišnje za cijelo područje općine Nijemci.


Trajanje savjetovanja: 15 dana

Skraćeno javno savjetovanje potrebno je radi pravovremenog donošenja i primjene predmetne odluke. Naime, Pravilnik kojim se definira paušalni porez na po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu i po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj objavljen je tek u NN br. 01/19 sa datumom 02. siječnja 2019. g. 


Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 10.1.2019. - 25.1.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

10.1.2019. - 25.1.2019.