Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Drežničko Selište – Čatrnja i s tim povezanih V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Drežničko Selište – Čatrnja i s tim povezanih V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica.

Opis savjetovanja: Izmjene i dopune vrše se zbog zastarjelosti UPU-a, usklađenja istog sa Zakonom, drugim propisima, programima, strategijama, projektima ,a izmjene I dopune Prostornog plana  zbog ispravka i dopuna provedbenih odredbi,a sve na osnovu potreba i inicijativa za izmjenu istog od strane gospodarskih subjekata, vlasnika nekretnina unutar površine obuhvata UPU-a, trendova u turizmu I drugih gospodarskih pokazatelja kako bi se u skladu s tim korigirale namjene prostora i provedbene odredbe.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Drežničko Selište – Čatrnja i s tim povezanih V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 24.08.2019.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 9.8.2019. - 24.8.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

9.8.2019. - 24.8.2019.