Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o komunalnoj naknadi.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom utvrđuju se:

• svrha komunalne naknade,

• obveznici i obveza plaćanja komunalne naknade,

• područja zona u Općini Dubrovačko primorje u kojima se naplaćuje komunalna naknada,

• koeficijent zona (Kz) za pojedine zone,

• koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalne naknada, 

• rokovi plaćanja komunalne naknade,

• nekretnine važne za Općinu Dubrovačko primorje

• koje se u potpunosti ili djelomično 

• oslobađaju od plaćanja komunalne naknade,

• opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti potpuno

• ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade,

• utvrđivanje i obračun komunalne naknade te rješenje o komunalnoj naknadi.


Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o komunalnoj naknadi, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.01.2019.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 7.1.2019. - 23.1.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

7.1.2019. - 23.1.2019.

Izvješća