Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Varaždinske Toplice za razdoblje 2018. - 2023. godine - ispravak.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Plana gospodarenja otpadom Grada Varaždinske Toplice za razdoblje 2018. - 2023. godine - ispravak.

Opis savjetovanja: Planovi gospodarenja otpadom imaju ključnu ulogu u uspostavi gospodarenja otpadom. Glavna svrha Plana jest dati pregled tokova otpada, mogućnosti postupanja s otpadom te osigurati usklađivanje s politikom i ciljevima gospodarenja otpadom, pregled karakteristika otpada i dostatnog kapaciteta za gospodarenje otpadom, kontrolu tehnoloških mjera, karakteristike otpada određuju koje tehnološke mjere treba koristiti za eliminiranje ili smanjenje određenih vrsta otpada i pregled ekonomičnosti i potreba za ulaganjima.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Varaždinske Toplice za razdoblje 2018. - 2023. godine - ispravak, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.05.2018.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 7.5.2018. - 14.5.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

7.5.2018. - 14.5.2018.